Hvem finner denne først i Norge?

Andrena fulva, hunn. Foto: ©entomart   En vakker bieart er på vei nordover. Men hvem blir den første til å finne «flammesandbia», Andrena fulva i Norge? Med sin intense rødfarge må vel Andrena fulva sies å være en av de vakreste og mest karakteristiske av biene i Nord-Europa. Arten har enda ikke fått noe norsk […]

Sansebie, Eucera longicornis

Sansebie, Eucera longicornis. Foto: Egil Michaelsen. I Norge finnes mer enn 200 arter av ville bier. En av av de mest spesielle artene er sansebia, Eucera longicornis. Arten er umiskjennelig på hannenes ekstremt lange antenner og er den eneste representanten for denne gruppen i Nord-Europa. Dersom vi drar sørover i Europa er dette ei stor […]

Ny humlerapport

NINA har i 2013 kartlagt humler i fylkene Vestfold, Buskerud, Telemark, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Fokuset har vært på truete og sjeldne arter som slåttehumle Bombus subterraneus, kløverhumle Bombus distinguendus, bakkehumle Bombus humilis og lundgjøkhumle Bombus quadricolor. Minst fem dronninger av kløverhumle og et bol ble registrert […]

Hvorfor tiltrekkes flua av lys?

Et mangfold av fluer Det finnes nesten tusen forskjellige arter som ligner på det vi kaller husflue, Musca domestica, og mange av de finns inne i husene våre. Det er forsket en del på hvorfor insekter tiltrekkes av lyset, og det kan være flere ulike forklaringer på det, alt etter hvilke arter det er snakk […]

Skogbrann og biller

Store skogbranner er dramatiske hendelser. Branner tar liv og flammene dreper på sin vei, men branner kan også gi nytt liv. Skogbranner er en helt naturlig del av skogens naturlige dynamikk. Noen insektarter er faktisk helt avhengig av brannområder, men enda flere arter får et kraftig oppsving i bestanden etter en brann. Et eksempel er […]

Påskebilla, Apalus bimaculatus

Endelig er feltsesongen i gang og årets første art, påskebilla, Apalus bimaculatus, er på plass i sandtakene på Østlandet. Dette er kanskje den aller tidligste billearten som kryper fram om våren. Allerede fra begynnelsen av mars, mens snøen ennå ligger, kan de første dyrene observeres. De lever et kort og hektisk liv og i midten av april […]

Barkteger (Aradidae)

Barkteger er fascinerende insekter og er noe helt for seg selv både med hensyn til utseende og biologi. Disse insektene tilhører nebbmunnene (Hemiptera) og utgjør en famile av teger (Heteroptera, Aradidae). De finnes i alle faunaregioner og er godt representert også i tropene. Totalt er det beskrevet rundt 1900 ulike arter, men fortsatt er mange […]

IKKE gå til mauren og bli vis!

«Gå til maueren, du late, se dens ferd og bli vis» heter det i Salomos ordspråk 6.6. Bibelsitatet er ofte brukt som en henstilling til hvordan vi kan lære av de flittige maurene både når det gjelder arbeidskapasitet og evner. Dette er mildt sagt en sannhet med sterke modifikasjoner og på mange måter er det […]

Ny norsk kloveps, Anteon pinetellum (Dryinidae)

Noen ganger går man bakveien for å finne nye arter. Klovepsen Anteon pinetellum ble funnet på Hvaler allerede i 2007, men uten at jeg trodde arten var ny for Norge (Ødegaard et al. 2011, NINA Rapport 712). Saken er den at A. pinetellum er en relativt nybeskrevet art, og den nærstående arten Anteon ephippiger er […]

Hjertesmellere (Cardiophorinae)

I dag er dagen for å si litt om hjertesmellere! Dette er en underfamilie (Cardiophorinae) av billefamilien smellere (Elateridae) som karakteriseres av et hjerteformet scutellum (en kroppsdel som sitter fremst, mellom dekkvingene på biller). I Norge har vi kun tre arter i denne gruppen, men internasjonalt er dette en svært artsrik underfamilie med mer enn 1000 […]

Status for norske maur i 2014

I Norge har vi kartlagt maur i snart 150 år, men stadig finner vi nye arter, og til og med i økende tempo kan det se ut til. Så hva er det som skjer, og hvor mange maurarter har vi egentlig i Norge? Med det siste tilskuddet til maurfaunaen i Norge, huldremauren, Lasius citrinus, har […]

Goitermaur

I forbindelse med det fantastiske funnet av maurarten Lasius citrinus,  arrangerte NRK P1 Norgesglasset i forrige uke en navnekonkurranse for at «den nyoppdagete» skulle kunne benevnes behørlig på norsk. Det kom inn over 300 forslag til navn, hvorav mange svært gode, f.eks. de fem som kom til finaleavstemningen: huldremaur, vårjordmaur, kongsjordmaur, gulljordmaur og duftjordmaur. Det kom […]

Ny nordisk maur, Lasius citrinus

Det var litt av en overraskelse som dukket opp på NINA-laben denne uka i januar 2014. Vi holdt på å klargjøre noen insektprøver til DNA-analyse og skulle bare sjekke ett par prøver ekstra i tilfelle det var noe mer som burde vært analysert. Og gjett om det var! Ei stor og vakker maurdronning vakte umiddelbart […]