Status for norske maur i 2014

I Norge har vi kartlagt maur i snart 150 år, men stadig finner vi nye arter, og til og med i økende tempo kan det se ut til. Så hva er det som skjer, og hvor mange maurarter har vi egentlig i Norge? Med det siste tilskuddet til maurfaunaen i Norge, huldremauren, Lasius citrinus, har […]

Goitermaur

I forbindelse med det fantastiske funnet av maurarten Lasius citrinus,  arrangerte NRK P1 Norgesglasset i forrige uke en navnekonkurranse for at «den nyoppdagete» skulle kunne benevnes behørlig på norsk. Det kom inn over 300 forslag til navn, hvorav mange svært gode, f.eks. de fem som kom til finaleavstemningen: huldremaur, vårjordmaur, kongsjordmaur, gulljordmaur og duftjordmaur. Det kom […]

Ny nordisk maur, Lasius citrinus

Det var litt av en overraskelse som dukket opp på NINA-laben denne uka i januar 2014. Vi holdt på å klargjøre noen insektprøver til DNA-analyse og skulle bare sjekke ett par prøver ekstra i tilfelle det var noe mer som burde vært analysert. Og gjett om det var! Ei stor og vakker maurdronning vakte umiddelbart […]

Sporesikader (Delphacidae)

Sporesikadene (Delphacidae) tilhører favorittene mine blant de plantesugende insektene. Det er flere grunner til dette. For det første, er de ekstremt dårlig kartlagt i Norge, så mulghetene for å gjøre nye og spennende oppdagelser er stor. For det andre, er det ei fin gruppe å studere når man likevel håver etter andre insekter fordi de finnes i “passende” mengder […]

Jakten på beverbilla, Platypsyllus castoris

En av de aller merkeligste billeartene vi har i Norge er beverbilla, Platypsyllus castoris. Dette er faktisk, sammen med Leptasinus testaceus, som går i musepels, den eneste ektoparasittiske billearten vi har hos oss. De tilhører begge underfamilien loppebiller (Platypsyllidae) innen mycelbillene (Leiodidae). Arten lever utelukkende i pelsen til beveren der den gjennomfører hele sin livssyklus. Arten […]

Historien om rødknappsandbia, Andrena hattorfiana

Rødknappsandbia, Andrena hattorfiana, er en av de største og vakreste villbiene vi har i landet, og lett å kjenne igjen både på størrelsen og de røde kroppstegningene. Rødknappsandbia lever i sandholdige, tørre områder hvor den bygger reir. Og som navnet tilsier, er den fullstendig avhenging av vertsplanten rødknapp som pollenkilde.  Arten var tidligere utbredt i hele […]

Sandjegere (Cicindelinae)

Sandjegerne er med sine karakteristiske lange bein, store øyne og store kjever og kjappe bevegelser utpregete rovdyr som spiser andre insekter. De har også et karakteristisk fargemønster på dekkvingene som gjør dem enkle å skille fra andre biller. Taksonomisk tilhører de en egen underfamilie (Cicindelinae) innen løpebillene (Carabidae). Sandjegerne er utbredt over hele landjorda unntatt Tasmania og Antarktis. Elvesandjegeren er funnet nær opptil […]

Kløverhumle, Bombus distinguendus

Kløverhumla er Norges mest sjeldne og truete humle og i 2012 ble kun ett eneste eksemplar observert i Norge. Men 2013 ble derimot et godt år for kløverhumla med det første funnet fra Vestfold på 40 år i Sandefjord og det første funnet fra Nord-Trøndelag på 54 år fra Rinnleiret. Sistnevnte funn var særlig gledelig, da dette var ikke bare […]

Liten korsløper, Panageus bipustulatus

De to artene i løpebilleslekten Panageus karakteriseres ved at de har fire store røde flekker på dekkvingene som ellers svarte. Framkroppen, bein og antenner er også svarte. Dette skiller dem fra alle andre norske løpebiller. Løpebilla Lebia cruxminor har imidlertid også fire røde flekker, men denne har gulrødt halsskjold. Panageus-artene er middels store løpebiller som […]

Furupraktbilla, Chalcophora mariana

Med en kroppslengde på 25-33 mm er furupraktbilla er den aller største praktbilla i Nord-Europa, og kan ikke forveksles med noen annen art. I Middelhavsområdet finnes imidlertid flere lignende arter. Den er bronsefarget med svarte, uregelmessige opphøyde strukturer på oversiden. Kroppen er bred og beinene er svært kraftige. Antennene er korte og tynne. Larven er […]

Saltløperen, Pogonus luridipennis

Pogonus luridipennis er ei middels stor (6-8,5 mm) løpebille som kjennetegnes ved at hode og halsskjoldet er metallisk grønne mens dekkvingene er halmgule ofte med svakt metallskjær. Antenner og bein er lyst brungule. Arten er den eneste i sin slekt i Norge og kan knapt forveksles med noen andre arter. Arten er svært begrenset utbredt i […]

Vestlandets hvite juvel, mnemosynesommerfuglen

Mnemosynesommerfuglen, Parnassius mnemosyne, er en av våre største og vakreste dagsommerfugler og finnes i Norge bare på noen få og svært adskilte områder på Vestlandet. Arten er vurdert som nær truet (NT) i norsk rødliste for arter 2010. Det er laget en handlingsplan for å sikre langsiktig overlevelse av arten i Norge. Fylkesmannen i Møre og Romsdal […]