Hvordan overvintrer insektene?

Høsten 2013 har jeg vært med både NRK Newton og NRK Ut i Naturen for å demonstrere strategier for overvintring hos insekter. Da kommer vi ikke utenom bartreløperen, Rhagium inquisitor, som overvintrer under bark som voksen bille, der den blir utsatt for temperaturer ned til 30 minus. Dette klarer den ved å produsere sukkeralkoholer (polyoler) […]

Hvor gammel blir ei maurtue?

Maur er sosiale insekter som humler og stikkeveps, men i motsetning til disse insektgruppene er maursamfunnene flerårige. Dette danner grunnlag for mange interessante biologiske fenomen. Maurtuer er mektige byggverk i skogen som alle legger merke til. Men, faktisk er det ikke så mange maur som lager tuer. Av de  60 utendørslevende maurartene vi kjenner i Norge […]

Hvordan kan flua gå i taket?

Hvorfor flua (og mange andre insekter) kan gå på vegger og i tak er et veldig godt spørsmål. Noen mener faktisk at denne egenskapen er noe av nøkkelen til insektenes suksess i å kolonisere hele landjorda med millioner av arter! Slike insekter har flere tilpasninger som gjør at de ikke faller ned, hør bare her: […]

Hvorfor har marihøner prikker?

At marihøner har ulikt antall prikker har som regel sammenheng med at det er mange forskjellige arter. Det er påvist 58 ulike arter av marihøner i Norge, hvorav 54 betegnes som naturlig hjemmehørende hos oss. De fleste marihøner har prikker eller linjer i ulike mønster på dekkvingene sine, og mønstrene er spesielle for hver art. […]

Papua New Guinea: 16 – 30 April 2013

Den andre turen til Papua New Guinea ble gjennomført med et nødskrik våren 2013 mellom flytting i nybygg og travle rapportfrister på våren. Etter en lang reise som startet fra Trondheim den 13. april, var vi i Madang den 16 april etter 9 mellomlandinger. Mitt arbeidssted de neste to ukene var feltstasjonen i jungelen i Wanang 3 […]

Norges høyeste maurtue?

Er dette norges høyeste maurtue? På moltetur i Oppdal (N62,58432, E 09,44963, Ca 580 m oh.) kom vi over denne skyskraperen 3. august 2013. Tua har makshøyde på 2,41m, minhøyde på 1,60m, så gjennomsnittshøyden skulle bli 2,00 m. Den offisielle rekorden i Norge skal være 2, 38 og fra Sverige 2,61. Siden det er gjennomsnittshøyden som teller, […]

Hornmurerbie, Osmia bicornis

Gladnyhet til fruktdyrkere og naturinteresserte i Trøndelag! Hornmurerbie, Osmia bicornis, ble funnet for første gang i Trøndelag nær Trondheim sentrum våren 2013. Denne arten er en svært viktig bestøver av frukttrær og bærbusker, og det som er spennende er at dette er en av de artene som er mest villige til å hekke i biehoteller […]

Eikesmalmaur, Leptothorax gredleri, i Norge.

Eikesmalmaur, Leptothorax gredleri, er nå påvist i Norge. Arten lager små kolonier i tørre eikekvister trær og ble først funnet i forbindelse med studier av hule eiker på Montebello i Oslo i 2011. Den er siden funnet både på Hovedøya og i Horten og funnene fra Norge representerer verdens nordligste forekomst av denne arten. Denne […]

Sibirhumle, Bombus semenoviellus

Det var en helt uvirkelig opplevelse å oppdage sibirhumla i Norge på Hvaler den 3. juni 2013. Med en tåre i øyekroken og frysninger på ryggen var dette en av mine største entomologiske opplevelser. Skal ble spennende å se hvordan denne etterhvert integreres i den norske faunaen: http://www.nina.no/Aktuelt/Artikkel/tabid/945/ArticleId/2165/Ny-humleart-funnet-i-Norge.aspx Noen reagerer på at den nye sibirhumla ble […]

Moskusbukken, Aromia moschata

Moskusbukken er en av våre største og vakreste trebukker med sin grønnmetalliske fargeglans. Arten utvikler seg i veden på levende seljetrær og er lokalt vanlig langs kysten nord til Trøndelag. Den er enklest å finne på skjermplanter i juli som på dette bildet fra Oksenøya i Bærum der arten besøker hjorterot.  

Berghumle, Bombus monticola, en god art

  Artsstatus for berghumle, Bombus monticola og lapphumle, B. lapponicus er nå bekreftet ved hjelp av DNA-strekkoding. Se ny artikkel: Gjershaug, J.O., Staverløkk, A., Kleven, O. & Ødegaard, F. 2013. Species status of Bombus monticola Smith (Hymenoptera: Apidae) supported by DNA barcoding. Zootaxa 3716(3).  

Antall arter på jorda

Etter prosessering av 130 000 insekter av 6144 arter over 10 år, og et feltarbeid tilsvarende 70 årsverk og et uendelig antall analyser og utkast lyktes vi endelig med å få publisert forskningen vår i det prestisjetunge tidsskriftet SCIENCE i desember 2012. Resultatene gir nøkkelen til sikrere beregning av antall arter på jorda og et […]

IBISCA Queensland 2008-2011

Norwegian entomologist takes insect samples in Antarctic Beech rainforest. Front cover of the December 2011 issue of the scientific journal Memoirs of the Queensland Museum. This special issue is a mile stone summarising 4 years of work with biodiversity and climate change in subtropical forest in Australia. Photo: Jake Bryant