Antall arter på jorda

Etter prosessering av 130 000 insekter av 6144 arter over 10 år, og et feltarbeid tilsvarende 70 årsverk og et uendelig antall analyser og utkast lyktes vi endelig med å få publisert forskningen vår i det prestisjetunge tidsskriftet SCIENCE i desember 2012. Resultatene gir nøkkelen til sikrere beregning av antall arter på jorda og et […]

IBISCA Queensland 2008-2011

Norwegian entomologist takes insect samples in Antarctic Beech rainforest. Front cover of the December 2011 issue of the scientific journal Memoirs of the Queensland Museum. This special issue is a mile stone summarising 4 years of work with biodiversity and climate change in subtropical forest in Australia. Photo: Jake Bryant