Ny bok: Humler i Norge

  I juni kommer en komplett og oppdatert oversikt over de norske humlene. Boka er skrevet av noen av Norges fremste humlekjennere, og er tilpasset alle nivåer. Visste du at Norge er et av verdens viktigste land for humler? På verdensbasis fins det i overkant av 250 humlearter, og hele 35 av disse er påvist […]

NORDENS DYNGBAGGAR

Etter nærmere fem års arbeid er møkkbilleboka vår nå kommet rykende fersk fra trykken: NORDENS DYNGBAGGAR Roslin, Forshage, Ødegaard, Ekblad & Liljeberg 2014. Møkkbiller omfatter kjente insekter som tordivler og gjødselbiller. Totalt er det funnet 81 arter i Norden, hvorav 48 er påvist i Norge. Dette er en insektgruppe som har fascinert mennesket siden tidenes […]

Ny for Norge og litt om mycelbiller (Leiodidae)

Mycelbilla Leiodes hybrida fra Sørumsand 1988. Foto: A. Staverløkk/NINA. Den aller første billearten jeg fant ny for Norge var mycelbilla, Leiodes hybrida. Og siden har det blitt flere nye arter og spennende funn hvert eneste år. Å samle insekter er som å skrive dagbok der de spesielle artene man finner er sidene i boka. Man husker […]

DNA-strekkoding av gullveps (Chrysididae) løser nesten 200 år gammel gåte

Chrysis n. sp. kan være en helt ny art gullveps funnet på Lade i Trondheim. Foto: © A. Staverløkk/NINA.   Gullveps, med sine skinnende og metalliske farger, er blant de vakreste insektene som finnes. Like fullt er de også blant de vanskeligste insektgruppene å artsbestemme, og i mange tilfeller har det ikke vært klarlagt hva […]

Hvordan kombinere rollen som massemorder og bevaringsbiolog?

Sibirhumle, Bombus semenoviellus, montert på nål som belegg og pent preparert for å brukes i formidlingssammenheng. Foto: C. Næss/NINA. De siste årene har vi sett en eksplosjon i interessen for insekter. Mediene formidler stadig mer stoff omkring de seksbente dyrenes forunderlige liv og nye oppdagelser om deres ukjente verden. Samtidig ser vi en økende forståelse […]

ACUNOR 2014-16

Gullvepsen Hedychrum nobile. Foto: Åslaug Viken   ACUNOR – Kartlegging av broddveps (Hymenoptera, Aculeata) i Norge. Broddveps omfatter flere insektgrupper som spiller en viktig rolle i økosystemene og mange arter er på tilbakegang. Målet med dette prosjektet er å heve kunnskapsstatus både når det gjelder hvilke arter som finnes i Norge og hvordan de er […]

Ny humlerapport

NINA har i 2013 kartlagt humler i fylkene Vestfold, Buskerud, Telemark, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Fokuset har vært på truete og sjeldne arter som slåttehumle Bombus subterraneus, kløverhumle Bombus distinguendus, bakkehumle Bombus humilis og lundgjøkhumle Bombus quadricolor. Minst fem dronninger av kløverhumle og et bol ble registrert […]

New York 8. mars 1997 og 11. sept 2001

Disse bildene har jeg leita etter helt siden 11. sept 2001, en dato som har brent seg inn i minnet til de fleste som en av de mørkeste dagene i vår moderne historie. Dagen betydde også noe helt spesielt for oss siden vi sto på reisefot til New York nettopp denne dagen. Vi hadde pakket […]

INVENT-ART 2009-12

Et av de store prosjektetene på kartlegging av biologisk mangfold i Norge de siste årene er INVENT-ART, et entomologisk inventeringsprosjekt med fokus på tørre,varme, åpne områder i lavlandet. Prosjektet er ledet av NINA og har blitt støttet gjennom Artsprosjektet fra 2009 til 2012. Prosjektet bygger på pilotprosjektet ARKO-sandområder som gjennomføres i regi av nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold. Prinsipper […]

Papua New Guinea: 16 – 30 April 2013

Den andre turen til Papua New Guinea ble gjennomført med et nødskrik våren 2013 mellom flytting i nybygg og travle rapportfrister på våren. Etter en lang reise som startet fra Trondheim den 13. april, var vi i Madang den 16 april etter 9 mellomlandinger. Mitt arbeidssted de neste to ukene var feltstasjonen i jungelen i Wanang 3 […]

Eikesmalmaur, Leptothorax gredleri, i Norge.

Eikesmalmaur, Leptothorax gredleri, er nå påvist i Norge. Arten lager små kolonier i tørre eikekvister trær og ble først funnet i forbindelse med studier av hule eiker på Montebello i Oslo i 2011. Den er siden funnet både på Hovedøya og i Horten og funnene fra Norge representerer verdens nordligste forekomst av denne arten. Denne […]

Berghumle, Bombus monticola, en god art

  Artsstatus for berghumle, Bombus monticola og lapphumle, B. lapponicus er nå bekreftet ved hjelp av DNA-strekkoding. Se ny artikkel: Gjershaug, J.O., Staverløkk, A., Kleven, O. & Ødegaard, F. 2013. Species status of Bombus monticola Smith (Hymenoptera: Apidae) supported by DNA barcoding. Zootaxa 3716(3).  

Biller i nordområdene

Artsmangfoldet av småkryp i nordområdene (Svalbard, Frans Josefs land og Novaja Zemlja) på land og i ferskvann er nå sammenstilt for første gang.    

Publikasjonsliste

http://www.nina.no/Kontaktoss/Ansatte/Person.aspx?AnsattID=16084 (Klikk på publikasjonsliste for å aktivere lenke!)