De hektiske aprildagene da «seljesommerfuglen» Nymphalis xanthomelas kom til Norge

Nymphalis xanthomelas fra Hvaler 23. april 2014. Foto: Frode Ødegaard. I løpet av de fem dagene fra 22. til 27 april 2014 har «seljesommerfuglen» Nymphalis xanthomelas blitt observert på ni ulike steder på Østlandet. Det var hektiske timer da denne nyheten begynte å rulle den 23 april. Selv ble jeg ufrivillig en del av dette […]

Vestlandets hvite juvel, mnemosynesommerfuglen

Mnemosynesommerfuglen, Parnassius mnemosyne, er en av våre største og vakreste dagsommerfugler og finnes i Norge bare på noen få og svært adskilte områder på Vestlandet. Arten er vurdert som nær truet (NT) i norsk rødliste for arter 2010. Det er laget en handlingsplan for å sikre langsiktig overlevelse av arten i Norge. Fylkesmannen i Møre og Romsdal […]

Setermjelt, en nøkkelart for insekter i fjellet

Setermjelt, Astragulus alpinus, er en gave for pollinerende insekter i fjellet. Fjellblåvinge, Albulina orbitulus, bruker planten både som larve og voksen og kan ofte finnes i store mengder der det er rikelig med planter. Setermjelten er også viktig for murerbier, Osmia, og humler, ikke minst lushatthumla som kan ha vanskelig for å finne mat før […]