Ny bok: Humler i Norge

  I juni kommer en komplett og oppdatert oversikt over de norske humlene. Boka er skrevet av noen av Norges fremste humlekjennere, og er tilpasset alle nivåer. Visste du at Norge er et av verdens viktigste land for humler? På verdensbasis fins det i overkant av 250 humlearter, og hele 35 av disse er påvist […]

NORDENS DYNGBAGGAR

Etter nærmere fem års arbeid er møkkbilleboka vår nå kommet rykende fersk fra trykken: NORDENS DYNGBAGGAR Roslin, Forshage, Ødegaard, Ekblad & Liljeberg 2014. Møkkbiller omfatter kjente insekter som tordivler og gjødselbiller. Totalt er det funnet 81 arter i Norden, hvorav 48 er påvist i Norge. Dette er en insektgruppe som har fascinert mennesket siden tidenes […]

DNA-strekkoding av gullveps (Chrysididae) løser nesten 200 år gammel gåte

Chrysis n. sp. kan være en helt ny art gullveps funnet på Lade i Trondheim. Foto: © A. Staverløkk/NINA.   Gullveps, med sine skinnende og metalliske farger, er blant de vakreste insektene som finnes. Like fullt er de også blant de vanskeligste insektgruppene å artsbestemme, og i mange tilfeller har det ikke vært klarlagt hva […]

Ny humlerapport

NINA har i 2013 kartlagt humler i fylkene Vestfold, Buskerud, Telemark, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Fokuset har vært på truete og sjeldne arter som slåttehumle Bombus subterraneus, kløverhumle Bombus distinguendus, bakkehumle Bombus humilis og lundgjøkhumle Bombus quadricolor. Minst fem dronninger av kløverhumle og et bol ble registrert […]

Eikesmalmaur, Leptothorax gredleri, i Norge.

Eikesmalmaur, Leptothorax gredleri, er nå påvist i Norge. Arten lager små kolonier i tørre eikekvister trær og ble først funnet i forbindelse med studier av hule eiker på Montebello i Oslo i 2011. Den er siden funnet både på Hovedøya og i Horten og funnene fra Norge representerer verdens nordligste forekomst av denne arten. Denne […]

Berghumle, Bombus monticola, en god art

  Artsstatus for berghumle, Bombus monticola og lapphumle, B. lapponicus er nå bekreftet ved hjelp av DNA-strekkoding. Se ny artikkel: Gjershaug, J.O., Staverløkk, A., Kleven, O. & Ødegaard, F. 2013. Species status of Bombus monticola Smith (Hymenoptera: Apidae) supported by DNA barcoding. Zootaxa 3716(3).  

Biller i nordområdene

Artsmangfoldet av småkryp i nordområdene (Svalbard, Frans Josefs land og Novaja Zemlja) på land og i ferskvann er nå sammenstilt for første gang.    

Publikasjonsliste

http://www.nina.no/Kontaktoss/Ansatte/Person.aspx?AnsattID=16084 (Klikk på publikasjonsliste for å aktivere lenke!)