Piezodorus lituratus, ny norsk breitege, men er den rød eller svart?

Det er nå klart for arbeidet med en ny revisjon av Artsdatabankens rødliste som skal publiseres i 2015. Flere nye arter har blitt observert i Norge siden sist og noen av dem har en interessant forhistorie. Hvordan vi tolker disse funnene kan gi svært forskjellige resultater. Hør bare her: Nå etablert i Norge NINA har i flere år kartlagt […]

Barkteger (Aradidae)

Barkteger er fascinerende insekter og er noe helt for seg selv både med hensyn til utseende og biologi. Disse insektene tilhører nebbmunnene (Hemiptera) og utgjør en famile av teger (Heteroptera, Aradidae). De finnes i alle faunaregioner og er godt representert også i tropene. Totalt er det beskrevet rundt 1900 ulike arter, men fortsatt er mange […]

Fluer som etterligner humler. Et nytt funn av Pocota personata

Et dårlig bilde av et skittent og medtatt insekt kan også være viktig. Dette er nemlig Norges fjerde eksemplar av loddenblomsterflue Pocota personata. Det halvråtne dyret med kun en vinge ble plukket ut av ei svermefelle fra Froland i Aust-Agder, der NINA i flere sesonger har drevet kartlegging av insekter i etter den store skogbrannen i […]

Sporesikader (Delphacidae)

Sporesikadene (Delphacidae) tilhører favorittene mine blant de plantesugende insektene. Det er flere grunner til dette. For det første, er de ekstremt dårlig kartlagt i Norge, så mulghetene for å gjøre nye og spennende oppdagelser er stor. For det andre, er det ei fin gruppe å studere når man likevel håver etter andre insekter fordi de finnes i “passende” mengder […]

Vestlandets hvite juvel, mnemosynesommerfuglen

Mnemosynesommerfuglen, Parnassius mnemosyne, er en av våre største og vakreste dagsommerfugler og finnes i Norge bare på noen få og svært adskilte områder på Vestlandet. Arten er vurdert som nær truet (NT) i norsk rødliste for arter 2010. Det er laget en handlingsplan for å sikre langsiktig overlevelse av arten i Norge. Fylkesmannen i Møre og Romsdal […]

Hvitbåndet humleblomsterflue, Volucella pellucens

Hvis du ikke liker stikkeveps, så bør du like denne! Hvitbåndet humleblomsterflue, Volucella pellucens, utvikler seg nemlig i vepsebol der den spiser vepselarver. I 2013 var det ekstra mye av arten noe som korrelerer bra med det høye antallet vepsedronninger.  

Første norske funn av bjørnesnylteflue, Tachina ursina

Det ble en Pangstart på feltsesongen 2012! Tachina ursina, ei svær snylteflue kamuflert i biedrakt, loffet rundt i vårsola på Jeløya den 28. mars på jakt etter sommerfugllarver. Arten var da aldri tidligere funnet i Norge – et artig tilskudd til norsk natur. Arten ble funnet ny for Sverige i Skåne i 1994 og har siden […]