Piezodorus lituratus, ny norsk breitege, men er den rød eller svart?

Det er nå klart for arbeidet med en ny revisjon av Artsdatabankens rødliste som skal publiseres i 2015. Flere nye arter har blitt observert i Norge siden sist og noen av dem har en interessant forhistorie. Hvordan vi tolker disse funnene kan gi svært forskjellige resultater. Hør bare her: Nå etablert i Norge NINA har i flere år kartlagt […]

Barkteger (Aradidae)

Barkteger er fascinerende insekter og er noe helt for seg selv både med hensyn til utseende og biologi. Disse insektene tilhører nebbmunnene (Hemiptera) og utgjør en famile av teger (Heteroptera, Aradidae). De finnes i alle faunaregioner og er godt representert også i tropene. Totalt er det beskrevet rundt 1900 ulike arter, men fortsatt er mange […]

Sporesikader (Delphacidae)

Sporesikadene (Delphacidae) tilhører favorittene mine blant de plantesugende insektene. Det er flere grunner til dette. For det første, er de ekstremt dårlig kartlagt i Norge, så mulghetene for å gjøre nye og spennende oppdagelser er stor. For det andre, er det ei fin gruppe å studere når man likevel håver etter andre insekter fordi de finnes i “passende” mengder […]