Kunsten å dele

Snutebillene i slekta Dorytomus knyttet til osp er veldig vanlige, men likevel er de ganske sjeldne å finne selv for oss som jobber med småkryp. Dette fordi de befinner seg oppi trekronene på store ospetrær det meste av sitt voksne liv. Artene overvintrer i bakken og kryper opp i ospene så fort den første vårsola […]

Et utenkelig billefunn

Hann a) og hunn b) av snutebilla Dorytomus carpathicus. Foto: A. Staverløkk.   Når man jobber med kartlegging av insekter, kan man med litt erfaring, nøye planlegging, nok tålmodighet og en god porsjon flaks gjøre store oppdagelser og finne selv de sjeldneste arter man kan tenke seg. Man kan drømme om en vakker og supersjelden […]

Å oppdage en ny art for vitenskapen

Gåsemurebladbille Galerucella anserina Ødegaard & Hanssen, 2020. Foto: A. Staverløkk.   Å oppdage og beskrive en ny art for vitenskapen føles som skikkelig pionerarbeid. Nesten som å leve på Linnés tid, med en smak av de store oppdagelsene som ble gjort for over 200 år siden.  Men det er ofte en lang prosess fra «det […]

NORDENS DYNGBAGGAR

Etter nærmere fem års arbeid er møkkbilleboka vår nå kommet rykende fersk fra trykken: NORDENS DYNGBAGGAR Roslin, Forshage, Ødegaard, Ekblad & Liljeberg 2014. Møkkbiller omfatter kjente insekter som tordivler og gjødselbiller. Totalt er det funnet 81 arter i Norden, hvorav 48 er påvist i Norge. Dette er en insektgruppe som har fascinert mennesket siden tidenes […]

Ny for Norge og litt om mycelbiller (Leiodidae)

Mycelbilla Leiodes hybrida fra Sørumsand 1988. Foto: A. Staverløkk/NINA. Den aller første billearten jeg fant ny for Norge var mycelbilla, Leiodes hybrida. Og siden har det blitt flere nye arter og spennende funn hvert eneste år. Å samle insekter er som å skrive dagbok der de spesielle artene man finner er sidene i boka. Man husker […]

Billeart nr. 3577 funnet i Norge

Jordloppa Altica lythri. Foto: Lech Borowiec. Så ble det enda en ny billeart for Norge. Også denne gangen ei jordloppe, slik som for ett par uker siden da jeg fant hestehovjordloppa ny for Norge. Nå var det Althica lythri som sto for tur. Dette er en art jeg har hatt i tankene lenge  – da […]

Hestehovjordloppe ny for Norge og litt om den store slekten Longitarsus

Hestehovjordloppe, Longitarsus gracilis, funnet for første gang i Norge i 2014. Foto: Lech Borowiec. Bladbillene i slekten Longitarsus har fascinert meg i lang tid. Disse små jordloppene som spretter rundt på spesielle planter til uvanlige tider på av året er ikke alltid så lett å få taket på – hverken fysisk eller faglig.   Hoppende […]

Status for elvesandjeger i Norge

Portrett av elvesandjeger. Foto: Arnstein Staverløkk/NINA.   Elvesandjeger, Cicindela maritima, er en karakteristisk billeart som tilhører løpebillene. I Norge er elvesandjegeren nesten utelukkende knyttet til sand- og siltflater langs større elver. Dette er svært viktige naturtyper for insekter, og totalt 90 rødlistearter, hvorav ca halvparten er biller, er knyttet til dette miljøet. Truet art Bestandene […]

Ny underfamile av biller funnet i Norge

Cryptophilus integer (Heer, 1841). Foto: Lech Borowiec.   Når man er på feltarbeid på leting etter solelskende insekter, hender det at været ikke slår helt til. Slik var det på onsdagskvelden i Oslo. Men da gjelder det å endre strategi. Vi entomologer bruker å si at regnvær er vannbillevær, mens overskyet vær kan brukes til å lete i habitater […]

Kortvingeslekta Bolitochara

Bolitochara tecta Assing, 2014. Foto: ©Lech Borowiec.   For den som følger med på norske biller, er Bolitochara ei slekt å merke seg. En art må skifte navn fordi den var ubeskrevet, og en annen er nå på tide å oppdage i Norge. Kortvingeslekten Bolitochara tilhører en gruppe småkortvinger som er vanlige i skivesopp og tresopp […]

Skogbrann og biller

Store skogbranner er dramatiske hendelser. Branner tar liv og flammene dreper på sin vei, men branner kan også gi nytt liv. Skogbranner er en helt naturlig del av skogens naturlige dynamikk. Noen insektarter er faktisk helt avhengig av brannområder, men enda flere arter får et kraftig oppsving i bestanden etter en brann. Et eksempel er […]

Påskebilla, Apalus bimaculatus

Endelig er feltsesongen i gang og årets første art, påskebilla, Apalus bimaculatus, er på plass i sandtakene på Østlandet. Dette er kanskje den aller tidligste billearten som kryper fram om våren. Allerede fra begynnelsen av mars, mens snøen ennå ligger, kan de første dyrene observeres. De lever et kort og hektisk liv og i midten av april […]

Hjertesmellere (Cardiophorinae)

I dag er dagen for å si litt om hjertesmellere! Dette er en underfamilie (Cardiophorinae) av billefamilien smellere (Elateridae) som karakteriseres av et hjerteformet scutellum (en kroppsdel som sitter fremst, mellom dekkvingene på biller). I Norge har vi kun tre arter i denne gruppen, men internasjonalt er dette en svært artsrik underfamilie med mer enn 1000 […]

Jakten på beverbilla, Platypsyllus castoris

En av de aller merkeligste billeartene vi har i Norge er beverbilla, Platypsyllus castoris. Dette er faktisk, sammen med Leptasinus testaceus, som går i musepels, den eneste ektoparasittiske billearten vi har hos oss. De tilhører begge underfamilien loppebiller (Platypsyllidae) innen mycelbillene (Leiodidae). Arten lever utelukkende i pelsen til beveren der den gjennomfører hele sin livssyklus. Arten […]

Sibirbukken, Nivellia sanguinosa, en levning fra fortiden

En av mine aller største entomologiske opplevelser skjedde den 28. juni 1998 da jeg var med kollega Oddvar Hanssen til idylliske Eikesdalen i Møre og Romsdal. Det var en vakker solrik dag, slik det gjerne er når man drar på insekttur. Vi hadde akkurat parkert bilen og skulle til å laste ut noe utstyr da […]