Sibirhumle, Bombus semenoviellus

Det var en helt uvirkelig opplevelse å oppdage sibirhumla i Norge på Hvaler den 3. juni 2013. Med en tåre i øyekroken og frysninger på ryggen var dette en av mine største entomologiske opplevelser. Skal ble spennende å se hvordan denne etterhvert integreres i den norske faunaen:

http://www.nina.no/Aktuelt/Artikkel/tabid/945/ArticleId/2165/Ny-humleart-funnet-i-Norge.aspx

Noen reagerer på at den nye sibirhumla ble avlivet og satt opp med masse nåler. Det var dessverre nødvendig å samle inn dyret for å være helt sikker på artsbestemmelsen og viktig for fremtidig dokumentasjon. Nålene støtter kroppsdelene slik at humla tørker i en fin positur. Dette er viktig for å se kjennetegnene og at detaljer kan fotograferes slik at andre kan læ…re seg å kjenne igjen arten. På denne måten bidrar dette individet forhåpentligvis til å øke interessen for humler og forståelsen for å bevare naturens mangfold. Dette er for øvrig en art i ekspansjon slik at uttaket ikke er problematisk i motsetning til de mest truete humleartene våre som slåttehumle og kløverhumle som absolutt ikke må samles inn. Vi forventer at sibirhumla skal etablere seg for fullt i sørlige deler av Skandinavia i løpet av de neste 10 årene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *