Goitermaur

I forbindelse med det fantastiske funnet av maurarten Lasius citrinus,  arrangerte NRK P1 Norgesglasset i forrige uke en navnekonkurranse for at «den nyoppdagete» skulle kunne benevnes behørlig på norsk. Det kom inn over 300 forslag til navn, hvorav mange svært gode, f.eks. de fem som kom til finaleavstemningen: huldremaur, vårjordmaur, kongsjordmaur, gulljordmaur og duftjordmaur. Det kom også inn mange artige navn, slik som Maurits, yellow surprise, rottemaur og norsk vårsvermende sitrusmaur. Men et navneforslag skilte seg fra alle andre og fikk meg til å tenke litt i dag: GOITERMAUR.

Først kan jeg jo avsløre for den som ikke fulgte sendingene på Norgesglasset, at vinneren av konkurransen ble HULDREMAUR. Dette er jo et fantastisk godt navn, og arten det gjelder har faktisk påfallende mange egenskaper som minner om huldra og huldrefolket.  Overalt i sitt utbredelsesområde er dette en sjelden og mystisk maurart med skjult levevis. Trolig lever den som huldra, underjordisk blant røtter eller jordtuer i skogen. Ordet hulder kommer av «hylja» eller skjule. De få gangene den er funnet, er det nesten alltid de vakre dronningene som er ute og svermer og hannmaur må passe seg – på sammen måte som menn må passe seg for huldra. Den vakre huldra holdt dessuten en kuflokk slik som maurdronninga har arbeiderne i maursamfunnet. Funnstedet inni furuskogene nær Kongsberg bør dessuten være et bra sted å lete etter huldra. En av de fire innsenderne som foreslo huldremaur, mente også at de flagrende vingene minnet om håret til huldra.

Så var det Goitermauren da. Dette forslaget ble sendt inn av en mann fra Kvalsund som kunne fortelle at «goiter» er sjøsamisk og betyr ”de underjordiske”…mystisk småfolk som lever under jorda. Slik sett skulle goitermaur passe vel så bra som huldremaur på vår nye maurkjendis. Men, egentlig handler jo dette om mer enn maur. Det er snakk om hvilke språk som snakkes i Norge og at arter som finnes i Norge bør ha både norske og samiske navn. De fleste norske artsnavn oversettes til nynorsk, så hvorfor ikke også berike mangfoldet med anbefalte samiske navn på arter.

Gratulerer med samenes nasjonaldag i dag 6. februar!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *