Hjertesmellere (Cardiophorinae)

I dag er dagen for å si litt om hjertesmellere!

Dette er en underfamilie (Cardiophorinae) av billefamilien smellere (Elateridae) som karakteriseres av et hjerteformet scutellum (en kroppsdel som sitter fremst, mellom dekkvingene på biller). I Norge har vi kun tre arter i denne gruppen, men internasjonalt er dette en svært artsrik underfamilie med mer enn 1000 arter i 35 slekter. Slekten Cardiophorus er en av verdens største dyreslekter med mer enn 600 arter.

Bare en av de tre norske artene er nokså vanlig. Dette er kragesmelleren, Cardiophorus ruficollis som er karakteristisk med sitt tofargete pronotum (bryst) i rødt og svart, og de svart blåskinnende dekkvingene. Denne finnes oftest i forbindelse med furutrær på varme og tørre habitater. Arten er funnet i lavlandet helt nord til Troms.

Sandsmelleren, Cardiophorus ebeninus, er en helsvart art som er knyttet til sandområder i innlandet. Den er rødlistet som sårbar. Arten har vist seg å være noe mer vanlig enn man har trodd etter at man startet intensiv kartlegging av sandområder i Norge. Arten har larver i sanda og de voksne finner man også bare på marka. Den er nokså vanlig lokalt i Gudbrandsdalen og i Kongsbergområdet, men er også funnet i Kongsvinger og på Ringerike i nyere tid.

Den siste arten er gåtesmelleren, Dicronychus equisetioides, som har fått navnet sitt fordi ingen skjønner hvor den har blitt av, i tillegg har det vært forvirring rundt taksonomien til arten. Gåtesmelleren er bare funnet noen få ganger i Osloområdet og på Ringerike for mer enn 100 år siden. Høyst trolig har den forsvunnet fra Norge pga endringer i kulturlandskapet.

Illustrasjon: Sandsmeller, Cardiophorus ebeninus av Odddvar Hanssen.

3 thoughts on “Hjertesmellere (Cardiophorinae)

  1. A compatibilidade do software de rastreamento móvel é muito boa e é compatível com quase todos os dispositivos Android e iOS. Depois de instalar o software de rastreamento no telefone de destino, você pode ver o histórico de chamadas do telefone, mensagens de conversa, fotos, vídeos, rastrear a localização GPS do dispositivo, ligar o microfone do telefone e registrar a localização ao redor.

  2. Você também pode personalizar o monitoramento de determinados aplicativos, e ele começará imediatamente a capturar instantâneos da tela do telefone periodicamente.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *