Hornmurerbie, Osmia bicornis

Gladnyhet til fruktdyrkere og naturinteresserte i Trøndelag! Hornmurerbie, Osmia bicornis, ble funnet for første gang i Trøndelag nær Trondheim sentrum våren 2013. Denne arten er en svært viktig bestøver av frukttrær og bærbusker, og det som er spennende er at dette er en av de artene som er mest villige til å hekke i biehoteller som settes ut i hager i tettbygde støk. Om våren er hunnene på søk etter reirplasser så det hadde vært artig om folk i Trondheim (og andre steder) setter ut enkle biehoteller (bunter med bambusrør) for å se om denne arten kan etablere seg skikkelig i byen. En flott art dette. Foto: Kaare Aagaard.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *