Uønsket fremmed maur i Norge

Hagejordmaur, Lasius neglectus. Foto: Arnstein Staverløkk.

I begynnelsen av mai 2014 kunne Miljødirektoratet på bakgrunn av studier gjort av NINA, melde om at en ny og uønsket fremmed maur, Lasius neglectus, har blitt innført til Norge med planteimport fra Nederland. Det er dokumentert at en rekke blindpassasjerer av invertebrater blir ført over landegrenser på denne måten. Siden Norge har et barskt klima, er det imidlertid få av disse artene som klarer seg hos oss.

Skummel økoingeniør

Lasisus neglectus ble første gang registrert fra Norden i planteimportprøver fra Nederland i 2012. Arten er foreløpig ikke på svartelista, simpelthen fordi oppdagelsen ble gjort etter at denne ble laget, men den burde åpenbart vært vurdert som dørstokkart. Arten etablerte seg i Europa «som en pest i Budapest» på 1970-tallet, men ble ikke beskrevet vitenskapelig før i 1990. Den har på kort tid spredt seg til mange Europeiske byer og er en skummel art fordi den lager superkolonier slik som argentinamaur. Den har derfor stort potensial som økoingeniør som kan påvirke hjemmehørende flora og fauna.Det foreslås at det norske navnet for Lasius neglectus bør være hagejordmaur.

Les mer om Lasius neglectus her:

http://www.theguardian.com/environment/2008/dec/03/super-ants-invade-uk-wildlife-gardens

http://www.myrmecologicalnews.org/cms/index.php?option=com_content&view=category&id=374&layout=default

2 thoughts on “Uønsket fremmed maur i Norge

  1. When you forget the password to lock the screen, if you do not enter the correct password, it will be difficult to unlock and gain access. If you find that your boyfriend/girlfriend is suspicious, you may have thought about hacking his Samsung phone to get more evidence. Here, we will provide you with the best solution on how to crack Samsung mobile phone password.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *