Kortvingeslekta Bolitochara

Bolitochara tecta Assing, 2014. Foto: ©Lech Borowiec.

 

For den som følger med på norske biller, er Bolitochara ei slekt å merke seg. En art må skifte navn fordi den var ubeskrevet, og en annen er nå på tide å oppdage i Norge.

Kortvingeslekten Bolitochara tilhører en gruppe småkortvinger som er vanlige i skivesopp og tresopp om høsten. Som slekt, er disse insektene oftest enkle å kjenne igjen på de lange beina, den smale halsen og de røde tegningene på kroppen. I Norge er hittil kun tre arter kjent i denne slekta: Den vanlige Bolitochara pulchra og de noe mer sjeldne B. mulsanti og B. lucida.

Nå er den Vestpalearktiske faunaen av Bolitochara revidert (Assing 2014) og artsantallet har økt fra seks til 16 arter i denne regionen. Det viser seg også at den arten vi har kalt B. lucida i virkeligheten tilhører en ukjent art som nå er beskrevet som Bolitochara tecta Assing 2014. En annen art som høyst trolig også finnes i Norge, men som ingen ennå har oppdaget er B. obliqua. Den ser ut til å ha ekspandert nordover og er nå funnet nord til Värmland i Sverige. B. obliqua er mørkere i fargen og mangler den karakteristiske lengdekjølen på 5. bakkroppsledd hos hannen.

Her finner du en bestemmelsesnøkkel til disse kortvingene.

2 thoughts on “Kortvingeslekta Bolitochara

  1. Grâce au programme de surveillance parentale, les parents peuvent prêter attention aux activités de téléphonie mobile de leurs enfants et surveiller les messages WhatsApp plus facilement et plus facilement. Le logiciel d’application s’exécute silencieusement en arrière-plan de l’appareil cible, enregistrant des messages de conversation, des émoticônes, des fichiers multimédias, des photos et des vidéos. Il s’applique à tous les appareils fonctionnant sur les systèmes Android et iOS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *