ACUNOR 2014-16

Gullvepsen Hedychrum nobile. Foto: Åslaug Viken

 

ACUNOR – Kartlegging av broddveps (Hymenoptera, Aculeata) i Norge.

Broddveps omfatter flere insektgrupper som spiller en viktig rolle i økosystemene og mange arter er på tilbakegang. Målet med dette prosjektet er å heve kunnskapsstatus både når det gjelder hvilke arter som finnes i Norge og hvordan de er utbredt.  

Broddveps (Hymenoptera, Aculeata) omfatter godt kjente og iøynefallende insekter som stikkeveps, maur, bier og humler, samt artsrike men mindre kjente grupper som f.eks. gullveps, veiveps og graveveps. Til sammen er det påvist nærmere 600 ulike arter broddveps i Norge, men mange arter forventes fortsatt å være uoppdaget hos oss. Broddveps anses som en særdeles viktig artsgruppe som trenger økt kunnskap. Dette på bakgrunn av deres avgjørende funksjon som pollinatorer av planter og den økende bevissthet og dokumentasjon på mange slike arters tilbakegang.

I dette prosjektet er målet å gjennomføre en helhetlig kartlegging av broddveps på utvalgte steder i Norge. Dette inkluderer omfattende nykartlegging av broddveps på dårlig undersøkte områder, videre bearbeiding av innsamlet materiale av broddveps fra prosjektet INVENT-ART (finansiert av Artsprosjektet 2009-2012), samt DNA-strekkoding av alle norske arter av broddveps. Prosjektet forventes å gi mye ny kunnskap om nye arter, arters utbredelse og deres taksonomi, og vil være viktig i kompetanseoverføring gjennom et utstrakt samarbeid og høy formidlingsprofil. Prosjektet er direkte koblet til pågående kartlegging og relevante prosjekter innen biosystematisk forskning og vil gi et stort bidrag til strekkoding av norsk materiale gjennom NorBol.

Prosjektet ledes av NINA. Aktive samarbeidspartnere er NTNU, Vitenskapsmuseet, Evolusjonsmuseet i Uppsala og det finske naturhistoriske museet i Helsinki.

 

5 thoughts on “ACUNOR 2014-16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *