Biller i nordområdene

Artsmangfoldet av småkryp i nordområdene (Svalbard, Frans Josefs land og Novaja Zemlja) på land og i ferskvann er nå sammenstilt for første gang.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *