Første norske funn av bjørnesnylteflue, Tachina ursina

Det ble en Pangstart på feltsesongen 2012! Tachina ursina, ei svær snylteflue kamuflert i biedrakt, loffet rundt i vårsola på Jeløya den 28. mars på jakt etter sommerfugllarver. Arten var da aldri tidligere funnet i Norge – et artig tilskudd til norsk natur. Arten ble funnet ny for Sverige i Skåne i 1994 og har siden ekspandert nordover (Foto: Arnstein Staverløkk).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *