Setermjelt, en nøkkelart for insekter i fjellet

Setermjelt

Setermjelt, Astragulus alpinus, er en gave for pollinerende insekter i fjellet. Fjellblåvinge, Albulina orbitulus, bruker planten både som larve og voksen og kan ofte finnes i store mengder der det er rikelig med planter. Setermjelten er også viktig for murerbier, Osmia, og humler, ikke minst lushatthumla som kan ha vanskelig for å finne mat før tyrihjelmen begynner å blomstre. Setermjelt er også vertsplante for våre eneste nordlige spiss-snutebiller, Apion scandinavicum og A. brundini. I høyfjellet er setermjelten er avgjørende ressurs for fjellhumlene våre, som gjerne finnes på kalkrike rabber i mellomalpin sone, der det er rikelig med både setermjelt og andre erteplanter med lange kronrør som passer fint til fjellhumler emd lange tunger.

2 thoughts on “Setermjelt, en nøkkelart for insekter i fjellet

  1. Veldig nyttig informasjon for den som jobber med kulturlandskap. Plantearter som er knyttet til lysåpen vegetasjon (som oftest påvirket av beiting eller slått), gir levevilkår for en lang rekke insekter. Opphørt bruk fører til at planter forsvinner som fører til at en lang rekke andre arter forsvinner. Jo mer konkret faktakunnskap om dette, jo bedre for forvaltningen, som da kan spisse sine argumenter i kampen om midler til tiltak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *