Setermjelt, en nøkkelart for insekter i fjellet

Setermjelt, Astragulus alpinus, er en gave for pollinerende insekter i fjellet. Fjellblåvinge, Albulina orbitulus, bruker planten både som larve og voksen og kan ofte finnes i store mengder der det er rikelig med planter. Setermjelten er også viktig for murerbier, Osmia, og humler, ikke minst lushatthumla som kan ha vanskelig for å finne mat før tyrihjelmen begynner å blomstre. Setermjelt er også vertsplante for våre eneste nordlige spiss-snutebiller, Apion scandinavicum og A. brundini. I høyfjellet er setermjelten er avgjørende ressurs for fjellhumlene våre, som gjerne finnes på kalkrike rabber i mellomalpin sone, der det er rikelig med både setermjelt og andre erteplanter med lange kronrør som passer fint til fjellhumler emd lange tunger.

8 thoughts on “Setermjelt, en nøkkelart for insekter i fjellet

  1. Veldig nyttig informasjon for den som jobber med kulturlandskap. Plantearter som er knyttet til lysåpen vegetasjon (som oftest påvirket av beiting eller slått), gir levevilkår for en lang rekke insekter. Opphørt bruk fører til at planter forsvinner som fører til at en lang rekke andre arter forsvinner. Jo mer konkret faktakunnskap om dette, jo bedre for forvaltningen, som da kan spisse sine argumenter i kampen om midler til tiltak.

  2. Do you want to become a Canadian citizen and have a business?

    Canadian business immigration programs offer opportunities for entrepreneurs and investors to establish and expand their businesses in Canada. These programs typically include options like the Start-Up Visa Program, Provincial Nominee Programs, and the Work Permit Programs. They provide a pathway for eligible individuals to obtain permanent residency in Canada by making significant investments or starting and managing businesses, contributing to the country’s economic growth and development.

    “Unlock the secrets to business success! Read our article now and take your business to new heights. Click here to get started.”

    https://arnikavisa.com/canada-investor-visa-learn-about-investment-immigration

  3. Hi, unfortunately, I faced challenges with the slow loading speed of your website, leading to frustration. I recommend a service, linked below, that I’ve used personally to significantly improve my website speed. I really love your website…Optimize now

  4. Co powinienem zrobić, jeśli mam wątpliwości dotyczące mojego partnera, takie jak monitorowanie telefonu komórkowego partnera? Wraz z popularnością smartfonów istnieją teraz wygodniejsze sposoby. Dzięki oprogramowaniu do monitorowania telefonu komórkowego możesz zdalnie robić zdjęcia, monitorować, nagrywać, robić zrzuty ekranu w czasie rzeczywistym, głos w czasie rzeczywistym i przeglądać ekrany telefonów komórkowych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *