Fluer som etterligner humler. Et nytt funn av Pocota personata

Et dårlig bilde av et skittent og medtatt insekt kan også være viktig. Dette er nemlig Norges fjerde eksemplar av loddenblomsterflue Pocota personata. Det halvråtne dyret med kun en vinge ble plukket ut av ei svermefelle fra Froland i Aust-Agder, der NINA i flere sesonger har drevet kartlegging av insekter i etter den store skogbrannen i 2008.

Loddenblomsterflua er tidligere bare funnet tre ganger i Norge i Hedrum i Vestfold, Fetsund og Nesodden i Akershus. Arten er knyttet til gammel løvskog der den utvikler seg i råteved og hulrom på ulike treslag, gjerne høyt oppe i gamle, svekkete trær. Til tross for at vi har jobbet med hule eiker i mange år, har vi aldri kommet over denne arten tidligere, så den er utvilsom svært sjelden.

Dette er en de mange blomsterfluene som etterligner humler. For oss som jobber med bier og humler, er jo disse blomsterfluene noe vi legger merke til. Trolig er de også viktige i bestøving av planter i og med at de er så kraftig behåret. Andre gode humleetterlignere er Volucella bombylans, Arctophila bomyliformis og Criorhina ranunculi. Men Pocota personata er kanskje den jeveste av alle med sin sjeldenhet, ekstremt gode mimicry og sitt spesielle levesett. Den er vurdert som sterkt truet (EN) i rødlista fra 2010. Her kan du lese mer om arten: http://www2.artsdatabanken.no/faktaark/Faktaark168.pdf

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *