Barkteger (Aradidae)

Barkteger er fascinerende insekter og er noe helt for seg selv både med hensyn til utseende og biologi. Disse insektene tilhører nebbmunnene (Hemiptera) og utgjør en famile av teger (Heteroptera, Aradidae). De finnes i alle faunaregioner og er godt representert også i tropene. Totalt er det beskrevet rundt 1900 ulike arter, men fortsatt er mange ubeskrevet. I Norden er barktegefaunaen fattigere med 23 arter hvorav 16 er påvist i Norge.

Soppspisere

De fleste barktegene er faktisk soppspisere og lever ikke av plantesaft slik som andre nebbmunner. Man kan derfor ofte finne dem på kjuker og vedsopper i tilknytning til død ved. De fleste artene hos oss lever innimellom barken og veden og har en ekstremt flattrykt kroppsform. Ett av de mest flattrykte insektene som finnes må være greinflattega, Aneurus avenis (se bilde).

Barktege2_siden a

Er dette Norges flateste dyr? Greinflattege, Aneurus avenius. Foto: Arnstein Staverløkk/NINA.

Trues av skogbruk

Alle norske barkteger er knyttet til skog og mange arter svært sjeldne. Så mye som halvparten av alle våre arter (8 stk.) står faktisk på rødlista (2010) og flere er sterkt eller kritisk truet pga. av at skogbruksaktiviteter forringer levevilkårene til artene. I tillegg får ikke lenger forstyrrelsesprosesser som skogbrann og stormfellinger lov til å være en del av skogens naturlige dynamikk. Fremtidsutsiktene til disse fascinerende insektene er derfor nokså dystre.

Brannelskere

Faktisk er det slik at de fleste barktegeartene begunstiges av skogbrann og noen arter er helt avhengige av brann. NINA har studert effektene på insektfaunaen etter den store skogbrannen i Froland i 2008. Her har vi blant flere brannbegunstigete arter, påvist den sjeldne taigabraktega, Aradus brevicollis (EN). (Se forsidebilde, foto: Arnstein Staverløkk/NINA). Denne er bare funnet en ett par ganger i løpet av de siste 50 år i Norge. Nyere studier fra Sverige viser at også denne arten får seg et bestandsoppsving i brent skog (Johansson et al. 2009). Dette er likevel ikke den mest ekstreme av barktegene.

De to mest kresne og brannavhengige barktegene er bråtebarktega, Aradus laeviusculus (RE) og brannbarktega, Aradus lugubris (VU). Ingen av disse er påvist i Norge i nyere tid. I Sverige finnes ytterligere tre arter av brannavhengige barkteger (A. angularis, A. aterrimus og A. signaticornis), som høyst trolig har vært bofaste i Norge i en tid der skogbranner var mer hyppige og bestandsskogbruket ikke hadde kommet i gang for fullt.

Copy of Aradus conspicuus

Bøkebarktege, Aradus conspicuus (CR), er en av de mest sjeldne barktegene i Norge er bare funnet et par ganger hos oss. Foto: Oddvar Hanssen/NINA.

Referanser

Johansson, T., Hjältén, J., Stenbacka, F., Dynesius, M. 2010. Responses of eight boreal flat bug (Heteroptera: Aradidae) to clear-cutting and forest fire. Journal of Insect Conservation 14: 3-9.

5 thoughts on “Barkteger (Aradidae)

  1. På feltkurset i zoologi (på UMB/NMBU) hadde vi en slik som kjæledyr i et par uker. Den oppholdt seg helt frivillig på en rødrandskjuke vi hadde tatt inn. Den fikk en dråpe vann i ny og ne, men så ut til å ha nok av mat på selve kjuken.
    Etterpå ble den sluppet fri, til en annen kjuke. Jeg antar den er der enda.

  2. The compatibility of the mobile tracking software is very good, and it is compatible with almost all Android and iOS devices. After installing the tracking software in the target phone, you can view the phone’s call history, conversation messages, photos, videos, track the GPS location of the device, turn on the phone’s microphone and record the surrounding location.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *