Historien om hvordan sølvvepsebie ble bieart nr. 207 i Norge

Sølvvepsebie, Nomada baccata, hann. Foto: F. Ødegaard

Biefaunaen i Norge begynner og bli godt kartlagt etter flere år med intens kartlegging. De siste bieartene som har blitt funnet er sumpmaskebie, Hylaeus pectoralis og perlebie Biastes truncatus i 2012 og sibirhumle, Bombus semenoviellus i juni 2013. Det var derfor fantastisk at vi også i 2014 skulle finne en ny bieart. Med sølvvepsebia, Nomada baccata har vi påvist totalt 207 biearter i Norge.

Vepsebier

Vepsebiene (Nomada) er lette å kjenne igjen på det vepselignende utseende. De er gjerne gule, røde og svarttegnete og har svak behåring på kroppen. Alle arter er parasittiske bier som lever som gjøken ved å legge egg i reirene til sine verter. Nomada-artene utnytter gjerne hver sin art av sandbier (Andrena) som verter. Med sølvvepsebia har vi påvist 24 arter vepsebier i Norge. Nyere taksonomiske undersøkelser vil imidlertid trolig vise at noen av artene våre må splittes i flere arter. Mange av vepsebiene er svært sårbare for landskapsendringer og andre påvirkninger, og tre arter har allerede forsvunnet fra Norge.

Målrettet søk

Selv om Nomada baccata bare er påvist ett sted i Sverige i nyere tid, er dette likevel en art som ikke har vært helt usannsynlig at kunne være norsk. Dette fordi det svenske funnstedet ved Strömstad ligger nær grensen til Norge, og fordi verten, sølvsandbie, Andrena argentata, finnes i store bestand på noen få steder også i Norge. Jeg har derfor søkt nokså grundig etter Nomada baccata i Norge på alle kjente lokaliteter med Andrena argentata. De første stedene der A. argentata ble funnet var i flygesandområdene ved Elverum. Disse har vært grundig undersøkt i flere år uten positive funn av vepsebier. Da det viste seg at sandstanda på Ørekroken på Hvaler også hadde en meget bra bestand av A. argentata, hadde jeg godt håp om at denne lokaliteten kunne inneholde vepsebier siden stedet ligger nær den svenske lokaliteten. Men, flere besøk til ulike tidspunkter de siste tre årene var alle resultatløse. Senest i 2013 oppdaget jeg også en meget bra bestand av A. argentata i Bamble i Telemark. Men denne også uten vepsebier.

Oppdagelsen

Jeg hadde derfor nærmest gitt opp håpet om at Nomada baccata kunne være norsk. Det var simpelthen ikke igjen noen flere potensielle levesteder. Da vi startet insektkartleggingen på Søndre Sandøy på Hvaler i 2014, var derfor ikke dette den arten som sto nærmest i tankene blant mulige insektarter som kunne finnes på denne fantastisk vakre øya. Sandstranda i Stuevika er imidlertid ei idyllisk bukt med flere fine områder der blant annet strandmaurløva, Myrmeleon bore, holder til. Det var den 15. juli, og jeg hadde tømt malaisefella på Ødegårdstranda, og tenkte bare ta en kjapp runde oppom Stuevika før skyene kom og ferja gikk tilbake. Regntunge skyer dro imidlertid raskt foran sola før vi nådde stranda, så det ble bare litt umotivert håving i sandstarren nærmest for syns skyld. I første håvdraget satt nå ei vepsebie som fikk øynene mine til å sperre opp og tankene til å spinne. Hva i all verden var dette! Ikke mange vepsebier er aktive på denne tiden av året og eliminasjonsmetoden utelukket en og en av potensielle arter. Jeg sto da rask igjen med kun en mulighet: NOMADA BACCATA!

Stor ståhei

Jeg ropte med en gang på Gunnar Engan, som var med på turen. “Jeg tror jeg har funnet ei ny bie for Norge!” Håvingsfrekvensen økte da raskt flere hakk og intensivt søk ga ytterligere to hanner som satt i gresset i påvente av regnværet som kom. Nyheten spredte seg raskt på stranda og en journalist fra lokalavisa kom løpende ned til oss. Vi måtte imidlertid holde på saken inntil artsbestemmelsen var bekreftet i lupa. Et lite usikkerhetsmoment var også at vi ikke kunne finne vertsbien A. argentata. Men jubelen kunne bryte løs samme kveld da dyret i mikroskopet og litteraturen stemte overens. Så ble det enda en tur tilbake til Stuevika et par dager senere for TV-opptak med NRK-Østfold og stort oppslag i lokalavisa Demokraten. Først da, fikk vi også se at vertsbie A. argentata også var tilstede i godt monn. Norge hadde fått sin 207ende bieart.

Stuevika

Stuevika på Søndre Sandøy. Lokalitet for sølvvepsebie, Nomada baccata. Bildet er tatt våren 2014. Foto: F. Ødegaard.

Nyhetsoppslag

Nettsak fra NRK: http://www.nrk.no/ostfold/ny-insektsart-oppdaget-1.11841245

TV-innslaget ble sendt 21. juli 2014 riksdekkende på Norge i Dag, samt på flere lokalsendinger inkludert Østlandssendingen, NRK Sørlandet og NordNytt. Innslaget gikk også: http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-nordnytt/DKTR99072114/21-07-2014#t=9m9s

Saken ble også sendt på radio 21.juli i lokalsendingen for Østfold: Etter 2 før 5.

Reportasjen i Demokraten 22. juli 2014:

Demokraten

 

368 thoughts on “Historien om hvordan sølvvepsebie ble bieart nr. 207 i Norge

 1. Cuando tenga dudas sobre las actividades de sus hijos o la seguridad de sus padres, puede piratear sus teléfonos Android desde su computadora o dispositivo móvil para garantizar su seguridad. Nadie puede monitorear las 24 horas del día, pero existe un software espía profesional que puede monitorear en secreto las actividades de los teléfonos Android sin avisarles.

 2. Hello.

  This post was created with XRumer 23 StrongAI.

  Good luck :)

 3. Hello!

  This post was created with XRumer 23 StrongAI.

  Good luck :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *