Lasius bicornis, nok en ny norsk maurart

Lasius bicornis “tussemaur”. Foto: Arnstein Staverløkk/NINA.

Nok en gang har vi oppdaget en ny art maur i Norge. Mange nye arter som oppdages i Norge kan sies å være forventet, men denne var faktisk en stor overraskelse.

Det spøker på lab’en

Dønningene hadde knapt lagt seg etter at etter huldremauren, Lasisus citrinus, med brask og bram plumpet uti den norske faunen, før det skjedde igjen. Nok en ny maurart for Norge, og også denne gangen en svært overraskende art. Lasius bicornis er bare funnet en gang tidligere i Norden i et naturresarvat i sørøstlige deler av Sverige for mer enn 60 år siden. Men, nå dukker altså denne arten opp i Eidanger i Telemark, kun noen dager etter det oppsiktsvekkende funnet av sin nærmeste slektning i maurverdenen, huldremauren, Lasius citrinus. Man skulle nesten tro det spøker på lab’en vår, og at det underjordiske har våknet til liv. Jeg tror nesten denne mauren må hete «tussemaur» på norsk.

Skjult levevis og dyp kløft

Lasius bicornis er sjelden overalt i sitt utbredelsesområde som strekker seg fra Frankrike til Kaukasus. Levesettet er dårlig kjent, men samfunnene (tua) er som regel funnet i morken ved og stubber under bakkenivå. Det antas derfor at arten er noe oversett, men dronningene blir ofte funnet når de svermer. Arten er lett å kjenne fra de andre gule jordmaurene på at petiolen (platen mellom bryst og bakkropp) er smal og har en dyp kløft i overkant. Behåringen på bakkroppen er begrenset til noen lange hår i bakkant på hvert ledd. Arten er også mindre enn sine slektninger i denne underslekten (Chthonolasius) av jordmaur.

petiole

Den karakteristisk innskjærte petiolen (platen mellom bryst og bakkropp) på dronningen av Lasius bicornis. Foto: Arnstein Staverløkk/NINA.

Kartlegging nytter

Det norske funnet ble gjort i en insektfelle (teltfelle) som ble satt opp i et sandtak ved Prestemoen i Eidanger i Telemark i 2012 i forbindelse med kartlegging av insekter for Artsdatabankens Artsprosjekt. Prøvene ble først bearbeidet nå i 2014 som en pangstart på satsingen ACUNOR, som har til hensikt å øke kunnskapen om veps, bier og maur i Norge. Dronningen som ble fanget i mai-måned målte 5 mm. Våren 2014 dukket det opp nok et eksemplar av arten. Denne gangen i Larvik (Kjell Magne Olsen i brev). Oppdagelsen av Lasius bicornis i Norge er rett og slett fantastisk og viser nok en gang at målrettet kartlegging av biologisk mangfold gir resultater.

Her kan du lese tegneserien om hvodan mauren ble oppdaget. Tegner: Sigrid Skoglund/NINA Manus:autentisk

Maur 60

 

3 thoughts on “Lasius bicornis, nok en ny norsk maurart

  1. Quando tiver dúvidas sobre as atividades de seus filhos ou a segurança de seus pais, você pode hackear seus telefones Android em seu computador ou dispositivo móvel para garantir a segurança deles. Ninguém pode monitorar o tempo todo, mas há um software espião profissional que pode monitorar secretamente as atividades dos telefones Android sem alertá-los.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *