Historien om rødknappsandbia, Andrena hattorfiana

Rødknappsandbia, Andrena hattorfiana, er en av de største og vakreste villbiene vi har i landet, og lett å kjenne igjen både på størrelsen og de røde kroppstegningene. Rødknappsandbia lever i sandholdige, tørre områder hvor den bygger reir. Og som navnet tilsier, er den fullstendig avhenging av vertsplanten rødknapp som pollenkilde.  Arten var tidligere utbredt i hele Sør-Norge, men har gått sterkt tilbake blant annet som en følge av omleggingene i landbruket siden 1950-tallet.

Da jeg begynte med bier i 2004 var det uklart om vi i det hele tatt hadde faste bestander av rødknappsandbie i Norge, men det fantes nyere enkeltfunn både fra Hvaler og i Halden, så det var et godt håp om fortsatt å finne arten. Nyere kartlegging fra Sverige hadde også avslørt at det faktisk var mer av den enn hva man hadde trodd. Den 1. juli 2009 dro jeg derfor på insektbesøk ved Fredriksten festning i Halden med kun en tanke i hodet: rødknappsandbie! Det var en solfylt dag med lite vind og mye rødknapp i blomst, og i det hele tatt, ideelle forhold for rødknappsandbie. Klokka var vel ca. 11.00 og jeg posterte foran en rødknappblomst i en solfylt skråning med flott utsikt mot Iddefjorden. Det var da det skjedde. Ei svær hunn av rødknappsandbie fullastet med pollen landet på blomsten jeg posterte ved og jeg ble bare stående å måpe i pur beundring. Det er noe helt spesielt med å lykkes med finne arter man har forberedt seg på å finne. Man blir rett og slett hoppende glad både på naturens og egne vegne.

I a(n)drenalinrus gikk jeg rundt og oppdaget etterhvert flere individer inntil noen kom og lurte på hva jeg drev. Hun var vakt og fortalte at jeg måtte fjerne meg fra området fordi det skulle avstenges for et arrangement. Jeg var imidlertid ikke helt i modus for å ta slike ordre, men fortalte oppglødd om min oppdagelse og hun ble raskt mer interessert i dette enn å rydde området for uvedkommende. Tydeligvis syntes hun dette var såpass spennende at hun tok kontakt med en journalist i Halden Arbeiderblad som kom umiddelbart for å intervjue meg om funnet. Det ble etterhvert mye aktivitet i området for det viste seg at arrangementet som skulle foregå denne kvelden var opptak til “Allsang på Grensen”. Og området med rødknappsandbia befant seg midt mellom scenen og oppholdsrommet til artistene. Dette medførte videre at både Katrine Moholt og Ronnie le Tekrø fikk hvert sitt foredrag om rødknappsandbie denne ettermiddagen, noe de tydeligvis syntes var både interessant og spennede og ikke minst annerledes. Katrine Moholt var veldig opptatt av om den lagde honning. Les saken fra Halden Arbeiderblad her:

http://www.ha-halden.no/nyheter/article4869296.ece

Dette funnet og omtalen rundt det ble ansett som såpass viktig at det nok var avgjørende for at det i 2010 ble laget en handlingsplan for arten som hadde som mål å sikre en framtidig bestand av rødknappsandbie i Norge. Fylkesmannen i Østfold fikk ansvaret med å følge opp handlingsplanen for denne arten.

Jakten på rødknappsandbia fortsatte videre og i 2011 fant jeg den andre nålevende forekomsten i Norge. Det var egentlig ingen tilfeldighet siden vi hadde oppfølging av handlingsplanen for arten for FM i Østfold, men i 2011 skulle vi bare kartlegge på Hvaler. Dette gjorde jeg to dager tidligere og konkluderte med at den var utgått derifra. I forbindelse med et annet prosjekt var jeg imidlertid på insektkartlegging i Gardermoen-området da jeg oppdaget en stor bestand ved Aurtjern nær Sessvollmoen. Dette var en fantastisk oppdagelse fordi bestanden var stor og livskraftig. Sist gang rødknappsandbia ble observert i Akershus var på Ås i 1887, noe Dagbladet gjorde et nummer utav:

Zoombien

Kartleggingen fortsatte i 2012 og den 18. juli 2012 fant jeg ytterligere en liten bestand ved Landvik i Grimstad, et område der arten var kjent fra gammelt av. Bestanden var skremmende liten og funnet ble gjort i et område som er under utbygging, så det er dessverre tvilsomt om arten vil klare seg over tid i dette området uten skjøtselstiltak:

http://www.gat.no/nyheter/rodlistet-bie-observert-i-grimstad-1.7718834

De siste par årene har det blitt økt bevissthet rundt rødknappsandbie og vi har godt samarbeid med Fylkesmannen og festningsforvaltningen i Halden. Dette har resultert til at det nå er satt av større arealer med rødknapp rundt Fredriksten festning. Pollenmengden skulle således ikke lenger være begrensende faktor der. I 2013 var jeg også og så til bestandene i Halden og Akershus. Til tross for flott vær og masser av rødknapp i blomst midt i flygetida, observerte jeg kun en hann og en hunn denne sommeren ved Fredriksten festning. Det var generelt et dårlig år for solelskende insekter i 2013, så vi får håpe den tar seg opp igjen, men denne bestanden er åpenbart helt på grensen til utdøelse. Heldigvis ser det ut til at Sessvollmoen-bestanden hadde et godt år i 2013. Det blir spennende å følge denne fantastiske bia videre framover.

For å oppsummere, kjenner vi altså tre bestander  av rødknappsandbie i Norge: Fredriksten festing i Halden, Østfold, Aurtjern i Ullensaker, Akershus, og Landvik i Grimstad. Arten er vurdert til kritisk truet (CR) på den norske rødlista i 2010 og har altså fortsatt en usikker framtid i Norge. Handlingsplanen for arten kan du lese her: http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2012/759.pdf

2 thoughts on “Historien om rødknappsandbia, Andrena hattorfiana

  1. CellSpy mobile phone monitoring software is a very safe and complete tool, it is the best choice for effective monitoring of mobile phones. App can monitor various types of messages, such as SMS, email, and instant messaging chat applications such as Snapchat, Facebook, Viber, and Skype. You can view all the contents of the target device: GPS location, photos, videos and browsing history, keyboard input, etc.

  2. Locate through the “Find My Mobile” system software that comes with the phone, or through third – Party mobile phone number locating software.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *