Humlepelsbie funnet i Trondheim

Humlepelsbie, Anthophora furcata. Foto: Arnstein Staverløkk/NINA.

OBS alle humleregistranter, naturentusiaster og hageeiere som dyrker humlevennlige planter. Ei humle trenger ikke være ei humle! Nå er nemlig humlepelsbia funnet i Trondheim. Det er mange insekter som etterligner humler, men dette er trolig den som ligner mest. Hunnen til humlepelsbia, Anthophora furcata er nemlig svært lik en arbeider av enghumle, Bombus sylvarum.

Det er nok ikke så mange som er kjent med humlepelsbia, nettopp fordi den ligner mye på ei humle. Den er også nær beslektet med humler (samme familie), men er altså ei solitær (eneboende) bie. Vi har kun to arter pelsbier hos oss, men dette er ei meget artsrik gruppe lenger sør i Europa med ca. 150 arter i Vestpalearktis.

Ute etter hotellovernatting?

Det var mens jeg inspiserte ett av biehotellene mine på Lade den 25. juni 2014, at jeg oppdaget at hotellet ble undersøk en uventet gjest. Den sjekket lenge og vel de største hullene, men trolig hadde jeg ikke laget store nok huller til denne arten som er en av våre største villbier. Dette er dermed nordligste kjente forekomst av humlepelsbie i Norge. I fjor fant jeg arten i ei varm li på Oppdal, mens de første funnene i Sør-Trøndelag ble funnet i 2007 da jeg fant arten både på Støren og i Melhus. Arten er ellers utbredt i lavlandet i hele Sør-Norge. Særlig i sørvedte lier på Vestlandet opp til Sunndalen i Møre og Romsdal kan arten være veldig tallrik. På Østlandet finnes den mange steder, men er alltid fåtallig.

biekasse

Biehotellene som ble besøkt av humlepelsbie i Trondheim. Foto: Frode Ødegaard.

Lys summetone

Hunnen er svært lik en liten mørk humle med rød bakstuss. Siden summelyden er veldig lys, tenker man med en gang på enghumle som utmerker seg med slik lys summetone. Ser man nøyere etter, oppdager man at humlepelsbia er litt kortere behåret, har en svært lang tunge og et bredere ansikt og annerledes føtter enn humlene. Hannen derimot, er helt anneledes. Den har gult ansikt, er slankere og har mer jevn gråhvit behåring. Humlepelsbie lager gjerne reir i sprekker i gamle trær eller lignende.

 

 

2 thoughts on “Humlepelsbie funnet i Trondheim

  1. Lorsque vous avez des doutes sur les activités de vos enfants ou sur la sécurité de leurs parents, vous pouvez pirater leurs téléphones Android à partir de votre ordinateur ou appareil mobile pour assurer leur sécurité. Personne ne peut surveiller 24 heures sur 24, mais il existe un logiciel d’espionnage professionnel qui peut secrètement surveiller les activités des téléphones Android sans les en informer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *