Kløverhumle, Bombus distinguendus

Kløverhumla er Norges mest sjeldne og truete humle og i 2012 ble kun ett eneste eksemplar observert i Norge. Men 2013 ble derimot et godt år for kløverhumla med det første funnet fra Vestfold på 40 år i Sandefjord og det første funnet fra Nord-Trøndelag på 54 år fra Rinnleiret. Sistnevnte funn var særlig gledelig, da dette var ikke bare en enkelt streifer, men en stor og bofast bestand. Jeg observerte minst fem dronninger og jeg fant også boplass til den ene ca. 10 m unna matkilden. Muligens første gang man finner bol av kløverhumle i Norge? Jeg valgte å ikke ta belegg til tross for ny lokalitet, men tok masse foto. Da kløverkilden ble slått i slutten av juli, var det ikke mulig å finne flere eksemplarer på denne lokaliteten, men ytterligere et eksemplar ble observert i august ca 1 km unna. Kartlegging av kløverhumle i disse fylkene ledes av NINA på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus som et ledd i oppfølgingen av handlingsplanen for arten.

One thought on “Kløverhumle, Bombus distinguendus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *