Ny humlerapport

NINA har i 2013 kartlagt humler i fylkene Vestfold, Buskerud, Telemark, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Fokuset har vært på truete og sjeldne arter som slåttehumle Bombus subterraneus, kløverhumle Bombus distinguendus, bakkehumle Bombus humilis og lundgjøkhumle Bombus quadricolor.

Minst fem dronninger av kløverhumle og et bol ble registrert i Rinnleiret naturreservat i Levanger kommune i Nord-Trøndelag 3. juli 2013. Funnene ble gjort på en kløvereng på en stabilisert sanddyne nær sjøen. Ei kløverhumle ble også observert 15. august 2013 under humletaksering i et naturindekstransekt langs en veikant ved Haugen i Levanger kommune. Dette funnstedet ligger ca 2,8 km fra Rinnleiretlokaliteten og tilhører trolig samme bestand.

En dronning av kløverhumle med pollen i pollenkurvene ble observert i et blomsterbed på Himberg i Sandefjord kommune i Vestfold 28. juni og 30. juni 2013. Dette området er godt undersøkt gjennom flere år, så det er tvilsomt om det er noen bestand i området.

Bakkehumle (VU) ble funnet på 45 lokaliteter i 2013, fordelt på fylkene Vestfold, Telemark og Buskerud. Denne ser derfor ut til å ha gode bestander på Østlandet.

Slåttehumle (CR) ble til tross for intensivt søk ikke gjenfunnet i Vestfold i 2013. Slåttehumle ble heller ikke funnet på noen andre lokaliteter i de undersøkte fylkene. Lundgjøkhumle (DD) ble heller ikke registrert på noen av de undersøkte lokalitetene i 2013, tiltross for at det var stort fokus på å finne arten seint i sesongen da den erfaringsmessig er lettest å finne. Det ble også søkt på gamle kjente lokaliteter i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane uten å finne arten.

Les rapporten her:

Gjershaug, J. O., Ødegaard, F., Staverløkk, A. & Dahle, S. 2013. Kartlegging av slåttehumle, kløverhumle, bakkehumle og lundgjøkhumle i 2013. NINA Rapport 997. 36 s.

Foto: Kløverhumle, Bombus distinguendus, fra Rinnleiret 3. juli 2013. Foto: Frode Ødegaard.

2 thoughts on “Ny humlerapport

  1. Now the positioning technology has been widely used. Many cars and mobile phones have positioning functions, and there are also many positioning apps. When your phone is lost, you can use such tools to quickly initiate location tracking requests. Understand how to locate the location of the phone, how to locate the phone after it is lost?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *