Norge invaderes av skumle maur

Maurarten Tapinoma nigerrimum ble for første gang påvist i Skandinavia med hageplanter som ble innført fra Italia i 2013. Foto: A. Staverløkk.

 

Så kom nyheten om enda en ny og uønsket maurart i Norge, Lasius neglectus. Siste året har vi hørt om både argentinamaur Linepithema humile, svømmehallmaur Hypoponera schauinslandi og Tapinoma nigerrimum som invaderer landet vårt. Hva er det egentlig som skjer?

Maur er blant de mest suksessfulle insektene på jorda og har på sett og vis en dominerende plass både i naturlige og menneskeskapte miljøer. Først og fremt i kraft av sitt enorme antall, spiller maur en avgjørende rolle i regulering av jordas økosystemer. De er viktige både i regulering av skadedyr, frøspredning av planter og omsetning av næringsstoffer og utfører således svært viktige økosystemtjenester som holder naturens hjul i gang.

Men nå er det en gang slik at organismer som gjør mye ut av seg, ofte også har noen negative sider. Blant de ca. 15000 maurartene som finnes på jorda, har vi også noen titalls arter som er svært suksessfulle i menneskeskapte miljøer og kan gjøre skade. Og mange av disse har etter hvert spredt seg og fått en kosmopolitisk utbredelse, dvs. at de finnes i bynære strøk over det meste av kloden.

Introduserte maur i Norge

Allerede i 1937 ble de første faraomaurene, Monomorium pharaonis, påvist i Norge, og har jevnlig blitt påvist siden. De første introduserte maurartene som er dokumentert fra Norge kom begge til landet i 1903 da den søreuropeiske arten Lepisiota frauenfeldi ble med med toget til Kornsjø i Østfold, mens den afrikanske stokkmauren Camponotus maculatus ble funnet på havna i Langesund. En art som gjerne blir med koffertene fra Syden er spøkelsesmauren Tapinoma melanocephalum, mens mange arter har også tidligere også kommet med planteimport som Tetramorion bicarinatum, Temnothorax crassispinus og T. unifasciatus. Storhodemaur, slekten Pheidole, er en stor gruppe maur der mange arter jevnlig innføres med handelsvarer. I Norge har vi hittil fått besøk av P. anastasii, og P. punctatissima, men sikkert også flere. Med de fire nye artene som ble påvist i 2013 har vi altså registrert 13 ulike arter av ikke hjemmehørende maur i Norge.

neglectus 2

Lasius neglectus ble nylig funnet i oppsop fra hageplanter importert fra Nederland. Foto: Arnstein Staverløkk.

Norge invaderes av fremmede arter

Grunnen til at så mange nye arter blir påvist nå er først og fremst et resultat av økende internasjonal handel med varer som kan inneholde blindpassasjerer. Samtidig er det økende bevissthet og kompetanse rundt problemet slik at mange av de innførte artene oppdages. På den andre siden er undersøkelsene som gjøres bare å betrakte som stikkprøver eller dråper i havet. Vi kan derfor bare ane konturene av hvilket omfang innførsel av slik arter har. Heldigvis bor vi i en del av verden der de færreste fremmede arter har mulighet til å klare seg, så de aller fleste arter som kommer innom Norge dør ut igjen før de blir oppdaget. Men, med økende antall arter og individer som innføres, øker også sannsynligheten for at noen av artene etablerer seg og kan påvirke naturen eller gjøre økonomisk skade.

Denne historien vil nok derfor fortsette så lenge vi reiser og handler på tvers av landegrensene.

19 thoughts on “Norge invaderes av skumle maur

  1. Lorsque vous oubliez le mot de passe pour verrouiller l’écran, si vous n’entrez pas le mot de passe correct, il sera difficile de le déverrouiller et d’y accéder. Si vous trouvez que votre petit ami / petite amie est suspect, vous avez peut-être pensé à pirater son téléphone Samsung pour obtenir plus de preuves. Ici, nous vous fournirons la meilleure solution pour déchiffrer le mot de passe du téléphone mobile Samsung.

  2. Lorsque vous essayez d’espionner le téléphone de quelqu’un, vous devez vous assurer que le logiciel n’est pas trouvé par eux une fois qu’il est installé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *