Eksklusiv gjest på Norgesbesøk

Xylocopa augusti, ei søramerikansk snekkerbie fotografert på Tofte i Hurum. Foto: Per D. Zaring.

 

Aldri før har et slikt insekt blitt fotografert i Europa. “Hva i all verden er dette?” var reaksjonene hos insektekspertene. Nå er gåten løst.

Nylig fikk jeg tilsendt bilder av ei meget spesiell bie fotografert på Tofte i Hurum i 2006. Etter å ha studert det første bildet antok jeg at det var snakk om et meget slitt eksemplar av ei humle, men jeg var i grunnen ikke helt tilfreds med den bestemmelsen. Samtidig var det ingen andre europeiske arter dette kunne være. Da jeg siden fikk se ytterligere to nye bilder, ble saken helt klar og det viste seg å være snakk om ei carpenter bee (Xylocopa sp.), eller snekkerbie, som jeg bruker å kalle dem. Grunnen til at jeg ikke koblet inn disse biene da jeg så det første bildet, var at ingen av de fire europeiske artene har disse fargene. Xylocopa violacea som er den vanligste arten i Europa, og for så vidt ikke helt usannsynlig at kunne streife innom Norge, er alltid helsvart. Bildene viser imidlertid tydelig at det er slekten Xylocopa, og arten ser ut til å være Xylopoca augusti som er en søramerikansk art som har sin utbredelse i Argentina, sørlige Brasil, Paraguay, Uruguay og Chile.

Så hva i all verden gjør denne i Norge?

Disse artene hekker i død ved, så mest sannsynlig har den ligget som kokong i en trestokk eller vedbit som er innført til Norge. Dette passer jo bra med at funnstedet er Tofte på Hurum, som er Norges største importsted for tømmer. NINA har nylig hatt et kartleggingsprosjekt på invertebrater som kommer med tømmerimport til Tofte i 2013 og funnet flere arter som ikke hører hjemme hos oss. Nå viser importstatistikken at det er innført betydelige mengder Eucalyptus til Norge fra Chile og Uruguay i perioden 2000-2009, så da faller brikkene på plass. En helt utrolig historie om en blindpassasjer med Eucalyptus!

Selv om denne arten hører hjemme i tempererte strøk i Sør-Amerika, er det lite trolig at den kan klare seg hos oss. Teoretisk kan det jo ha blitt innført flere kokonger av begge kjønn slik at de kan ha paret seg og dannet grunnlag for en norsk koloni. Dette er imidlertid lite trolig, og ingenting tyder på at den har vært i området etter denne meget spesielle dagen i 2006 da vår kanskje mest eksklusive fremmede art i Norge ble fotografert.

augusti2

Xylocopa augusti fra Tofte i Hurum. Snekkerbiene karakteriseres av sin humlelignende kropp og størrelse, samt mørke vinger. Foto: Per D. Zaring.

De sør-amerikanske Xylocopa-artene er nylig revidert: http://www.mapress.com/zootaxa/2014/f/z03754p238f.pdf

 

 

2 thoughts on “Eksklusiv gjest på Norgesbesøk

  1. Quando você esquecer a senha para bloquear a tela, se você não inserir a senha correta, será difícil desbloquear e obter acesso. Se você achar que seu namorado / namorada suspeita, você pode ter pensado em hackear o telefone Samsung dele para obter mais evidências. Aqui, iremos fornecer-lhe a melhor solução para descobrir a palavra-passe do telemóvel Samsung.

  2. Ao tentar espionar o telefone de alguém, você precisa garantir que o software não seja encontrado por eles depois de instalado.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *