Regnbuegullveps funnet i Norge

Gullveps tilhører våre vakreste insekter med sine skinnende metalfarger i alle regnbuens farger. En ny art av gullveps er nå funnet i Norge gjennom kartleggingsprosjekt PROCTONOR finansiert av Artsdatabanken. Arten heter Chrysis rutilans og har fått det det beskrivende norske navnet regnbuegullveps. “Et fantastisk funn av det som må være et av Norges vakreste insekter” sier prosjektleder Frode Ødegaard. 

Gullveps er en stor insektgruppe med mer enn 2500 beskrevne arter på verdensbasis. Totalt 450 av disse er kjent fra Europa og mangfoldet av gullveps er størst i Middelhavsområdet. Ganske få arter er kjent fra våre nordlige områder og totalt er det påvist 73 arter i Skandinavia og Baltikum. Med regnbuegullvepsen har vi nå registrert 40 arter av gullveps i Norge.

Regnbuegullveps Chrysis rutilans har en sørøstlig utbredelse i Skandinavia og er sjelden i hele sitt utbredelsesområde. Arten er enkel å skille fra nærstående norske arter på sitt unike fargemønster. Framkroppen er blå og grønn, mens bakkroppen er rød på de to første leddene og blå på tredje ledd. Den finnes gjerne i soleksponerte skogkanter med mye stående død ved og store bestand med skjermplanter.

Gullveps er parasitter på andre broddveps og vertsarter til regnbuegullvepsen er murerveps i slektene Ancistrocerus og Gymnomerus. Det første og hittil eneste funnet av regnbuegullveps i Norge ble gjort i et sumpområde med mange stående døde grantrær i Aremark kommune i Østfold. Dyret ble funnet i ei malaisefelle som ble satt på i 2016, men som først nå har blitt gjennomarbeidet i forbindelse med sluttrapportering av artsprosjektet PROCTONOR, som ledes av Frode Ødegaard ved NTNU, Vitenskapsmuseet.

Familien gullveps er nylig grundig revidert i Fennoskandinavia og Baltikum (Paukkunen et al. 2014, Paukkunen et al. 2015), men med det nye funnet må artslistene for Norge oppdateres.

 

Lokalitet for regnbuegullveps Chrysis rutilans i Aremark, Østfold. Foto: Frode Ødegaard.

Lokalitet for regnbuegullveps Chrysis rutilans i Aremark, Østfold. Foto: Frode Ødegaard.

 

Les mer om gullveps i Arter på Nett  her.

Se også disse:

Paukkunen, J., Berg, A., Soon, V., Ødegaard, F. & Rosa, P.2015: An illustrated key to the cuckoo wasps (Hymenoptera, Chrysididae) of the Nordic and Baltic countries, with description of a new species ZooKeys, (548): 1-116. doi: 3897/zookeys.548.6164

Paukkunen, J., Rosa, P., Soon, V., Johansson, N. & Ødegaard, F. 2014: Faunistic review of the cuckoo wasps of Fennoscandia, Denmark and the Baltic countries (Hymenoptera: Chrysididae). Zootaxa 3864 (1): 1-67.

Soon, V., Budrys, E., Orlovskyte, S., Paukkunen, J., Ødegaard, F., Ljubomirov, T. & Saarma, U. 2014. Testing the validity of Northern European species in the Chrysis ignita species group (Hymenoptera: Chrysididae) with DNA Barcoding. Zootaxa 3786 (3): 301-330.

5 thoughts on “Regnbuegullveps funnet i Norge

  1. Rastreador de celular – Aplicativo de rastreamento oculto que registra localização, SMS, áudio de chamadas, WhatsApp, Facebook, foto, câmera, atividade de internet. Melhor para controle dos pais e monitoramento de funcionários. Rastrear Telefone Celular Grátis – Programa de Monitoramento Online.

  2. Melhor aplicativo de controle parental para proteger seus filhos – Monitorar secretamente secreto GPS, SMS, chamadas, WhatsApp, Facebook, localização. Você pode monitorar remotamente as atividades do telefone móvel após o download e instalar o apk no telefone de destino.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *