Å oppdage en ny art for vitenskapen

Gåsemurebladbille Galerucella anserina Ødegaard & Hanssen, 2020. Foto: A. Staverløkk.

 

Å oppdage og beskrive en ny art for vitenskapen føles som skikkelig pionerarbeid. Nesten som å leve på Linnés tid, med en smak av de store oppdagelsene som ble gjort for over 200 år siden.  Men det er ofte en lang prosess fra «det store øyeblikket» til beskrivelsen er publisert. Gåsemurebladbille Galerucella anserina Ødegaard & Hanssen 2020 er nå beskrevet fra Norge i det internasjonale tidsskriftet Zootaxa.

Det var høsten 2013 at kollega Oddvar Hanssen og jeg rutinemessig gikk gjennom et stort insektmateriale fra strandenger i Sør-Norge. Insektene skulle artsbestemmes, telles og rapporteres for å finne ut i hvilken grad havstrender er viktige for truete insektarter. En av de vanligste artene i slike prøver er bladbilla Galerucella tenella, som kan opptre i hundretalls på slike steder. Denne arten er ganske lett å artsbestemme, men har et par nærstående slektninger som den kan forveksles med. Jeg bruker derfor noen ganger å genitalpreparere slike insekter for å få en sikker artsbestemmelse med en gang, istedenfor vurdere relative skillekarakterer på ytre morfologiske trekk. Genitalienes utforming hos nærstående insektarter er ofte konstante og svært forskjellige, og fungerer nærmest som en fasit i insektbestemming.

Det var da jeg oppdaget det, at genitaliene hos «Galerucella tenella» fantes i to forskjellige utgaver. Den ene var tynn og spiss, mens den andre var tykk og butt, sett fra siden. Disse forskjellene var så påfallende at jeg med en gang begynte å lure veldig på hva dette var (se figur). Kunne det være en variant av en av de andre artene? Kunne det være en utenlandsk art som hadde spredt seg nordover eller blitt innført med mennesker og etablert seg i Norge? Eller kunne det rett og slett være en helt ny ubeskrevet art?

 

Genitaliene til a) Galerucella anserina sp. nov. og b) Galerucella tenella. Foto: A. Staverløkk.

Genitaliene til a) Galerucella anserina sp. nov. og b) Galerucella tenella. Foto: A. Staverløkk.

Jeg fortsatte å studere disse to formene av Galerucella tenella og fant snart ut at det var flere forskjeller mellom dem. Det var fargeforskjeller på antennene, tettere behåring på dekkvingene og forskjeller i dybden på innbuktningen i siste bakkroppsledd. Dette til sammen gjorde meg trygg på at det var snakk om ulike arter, da disse forskjellene var vel så store som de man vanligvis ser på nærstående arter og ikke minst at forskjellene var konstante og uten overlapp på et stort antall individer.

Neste stadium innebar å prøve å finne ut hvilken art den ukjente formen egentlig tilhørte. For det var ganske klart hele tiden hvilken form som var ukjent, og hvilken form som var den ekte Galerucella tenella. I alle de mange kildene som illustrerer genitaliene til G. tenella, er disse tynne og spisse. Det var altså formen med tykk og butt spiss som var den ukjente. Min første mistanke var at det kunne være en amerikansk art. Jeg tok derfor kontakt med kanadiske og amerikanske bladbilleforskere, og sjekket deres billekataloger for potensielle kandidater til den mystiske bladbilla. Men de kunne raskt utelukke at dette var en art fra deres hjemområder. Videre søkte jeg i russisk og kinesisk litteratur når det gjaldt alle kjente østlige arter i slekta, men jeg kom også der til kort. Sørover i Europa og i tropiske områder er det ikke kjent andre arter i denne underslekta. Det var ingen kjente arter som stemte med min, og alt tydet på at det var snakk om en helt ny art. Det var stort!

Norge og Nord-Europa er godt kartlagt når det gjelder biller og det er svært sjelden at helt nye og ukjente arter blir oppdaget. I løpet av de siste 50 år har det kanskje bare skjedd et par ganger at en ny billeart har blitt beskrevet fra Norge. Den forrige var jeg med på selv da vi fant en mikroskopisk og underjordisk ny kortvinge i Vågå for noen år siden . Men denne gangen var det ei bladbille, en billefamilie som er bedre studert enn kortvinger, og en art som burde være lett og finne og som har en anselig kroppsstørrelse til bladbille å være. Så for meg var dette enda større. Vi måtte derfor over i neste fase i forskningen. Vi måtte besøke funnlokalitetene enda en gang for å finne ut mer om biologien til denne bladbille X.

Siden oppdagelsen ble gjort seint på høsten, måtte vi vente helt til våren 2014 før vi kunne komme videre i undersøkelsene. Den første turen til Hvaler ga ingen gjennombrudd. Jeg samlet sikkert inn mer enn hundre eksemplarer av «Galerucella tenella» i ulike områder, men alle sammen endte opp under lupa som den ekte G. tenella. Arten finnes ofte i enorme mengder på mjødurtenger i de indre og fuktige delene av strandengene, og det føltes som nåla i høystakken å prøve å finne avvikende former blant hundretusener av biller som må under mikroskopet for å skilles fra hverandre. De voksne billene parer seg og er aktive på plantene om våren, og uti juni blir det flere og flere av bladbillenes små svarte larver som spiser mjødurt, og etter hvert ikke mulig å finne voksne biller før den nye generasjonen klekker. Jeg måtte derfor vente til neste vår før jeg kunne komme videre.

Våren 2015 dro jeg til Tjøme, og besøkte på nytt de første lokalitetene der den nye bladbilla ble funnet. Jeg forsøkte å søke bredt i alle soneringer av stranda. På en av lokalitetene la jeg merke til at det ikke var gnag på mjødurtplantene. Spesifikk håving på mjødurt ga ikke et eneste eksemplar av G. tenella. Jeg håvet videre utover på standenga, og fikk til min store overraskelse et par eksemplarer av «G. tenella» på de kortvokste delene av stranda. Kunne det virkelig være den nye arten, eller var det en av de nærstående artene som spiser på kattehale? Jeg syntes dette virket svært lovende og tenkte med en gang at her måtte det være en annen vertsplante inne i bildet. G. tenella er jo kjent for å spise på en rekke arter innen rosefamilien, så det var flere muligheter. Det er vanskelig å slaghåve i kortvokst strandeng da fleste eksemplarer som sitter i vegetasjonen vil falle i bakken når håven passerer. Jeg klarte derfor ikke å finne flere enn disse to eksemplarene denne dagen. Jeg klarte heller ikke å finne gnag på noen av plantene på stedet som kunne stemme med disse bladbillene. Vel hjemme fikk jeg bekreftet min mistanke. Det var virkelig den nye arten som befant seg ute på den kortvokste strandenga. Men sesongen gikk fort med mange ulike prosjekter, og jeg rakk ikke å forfølge dette sporet før neste sesong, våren 2016.

Nå var jeg fast bestemt på å finne vertsplanta til den nye arten og nye besøk ble lagt til de kjente lokalitetene. På et av stedene dukket det opp flere biller, og dette var langt unna nærmeste mjødurtbestand. Når man finner mange dyr, er det også lettere å finne gnag etter dem, og denne gangen var det ganske klart at disse dyrene spratt inn i håven da jeg slo over planten gåsemure. Dette ble raskt bekreftet da jeg først fant gnag, og deretter voksne biller som satt på plantene. Artsbestemmelsen ble verifisert på laben i ettertid, og vertsplanten til den nye arten hadde dermed blitt bekreftet.

Det plaget meg litt at jeg foreløpig bare hadde funnet de to artene fra separate steder. Både mjødurt og gåsemure vokser jo gjerne sammen på strandengene, så jeg ønsket å vite i hvilken grad de to artene holdt seg til sine antatte vertsplanter når de fikk velge fritt på samme sted. Våren 2017 fant jeg en lokalitet i Fredrikstad der det fantes insektgnag både på mjødurt og gåsemure. Jeg gikk da på kne en hel dag med nesen i bakken og plukket bladbiller fra hver sine planter. Jeg la en bille i hvert glass og merket dem med hvilken plante de satt på. Vel hjemme kunne jeg sjekke identiteten til billene og fant at alle eksemplarer var tro mot sine vertsplanter. Biologien til arten var endelig bekreftet og artsbeskrivelsen kunne påbegynnes.

Et av funnstedene der de to artene Galerucella anserina og G. tenella ble funnet sammen. Gonvad i Fredrikstad. Foto: F. Ødegaard.

Et av funnstedene der de to artene Galerucella anserina og G. tenella ble funnet sammen. Gonvad i Fredrikstad, Østfold. Foto: F. Ødegaard.

Man lever gjerne i en uendelighet av hasteprosjekter og dead lines i forskningsverdenen og det er vanskelig å finne tid til skriveoppgaver uten frist. Det gikk derfor enda et par år før manuset til den nye arten var klar til innsendelse høsten 2019. Etter en runde med fagfellevurdering og kommentarer fra redaktør var manuset klart til å publiseres våren 2020. Prosessen med publisering fra innsending av manus til ferdig publikasjon, kan ta et par år dersom man er uheldig, men i dette tilfellet gikk siste fase uvanlig raskt. Til tross for det, gikk det altså sju år fra de første dyrene ble samlet inn, til navnet Galerucella anserina Ødegaard & Hanssen, 2020 offisielt ble en gyldig art.

Skjermbilde abstract

Artsnavnet anserina er valgt som en assosiasjon til at arten spiser gåsemure Potentilla anserina. Vi mener gåsemurebladbille er et passende norsk navn på arten. En av skillekarakterene til nærstående arter er at gåsemurebladbille er tettere hvitaktig behåret enn sine slektninger. En artig hypotese er at dette kan ha sammenheng med at gåsemure har tett og lys behåring på bladene, slik at bladbillene er bedre kamuflert når de selv er behåret.

Den nye arten er foreløpig kun kjent fra Norge, men vi forventer at den skal bli funnet i flere land nå som beskrivelsen er offentliggjort. Takk til medforfatter Oddvar Hanssen og fotograf Arnstein Staverløkk for viktige bidrag og flotte bilder.

262 thoughts on “Å oppdage en ny art for vitenskapen

 1. Pingback: blackjack money
 2. Pingback: 50mg viagra
 3. Pingback: priligy danger
 4. Pingback: kamagra uk
 5. Pingback: viagra varighet
 6. Pingback: cialis
 7. Pingback: child porn
 8. Pingback: xxlargeseodigi
 9. Pingback: fuck google
 10. Pingback: porn
 11. Pingback: pornn
 12. Pingback: sex
 13. Pingback: çeşme transfer
 14. Pingback: izmir travesti
 15. мгновенный приворот в домашних условиях читать, как привязать к себе парня заговор по фото

  http://www.magecam.ru – заговор на желание мужчины читать

 16. Здравствуйте!

  Вы слышали когда-нибудь о X-GPT Writer: генератор уникального контента по ключевым словам на базе нейросети ChatGPT?
  Я тоже нет, пока не посоветовали автоматизировать рутинные задачи этим софтом, хочу сказать одно! Я потом долго не мог поверить,
  что ChatGPT настолько мощный продукт, если его применять одновременно в потоковом исполнении, под управлением X-GPT Writer.
  Думал это просто утилита, стоила недорого, друг дал купон на скидку 40%:
  94EB516BCF484B27
  detaljer om hvor du skal legge inn det er angitt på nettstedet:
  https://www.xtranslator.ru/x-gpt-writer/
  Jeg begynte å prøve, fordype meg i det, kjøpte 50 ChatGPT-kontoer til lave priser og gikk av!
  Nå genererer og lanserer jeg enkelt 3-4 nye nettsteder per uke, batch forener hele mapper og til og med lager bilder
  Ved Hjelp Av ChatGPT nevrale nettverk OG X-GPT Writer.
  Det er verdt et forsøk, Venner, det er en demo, alt er gratis, du vil ikke angre)

  Lykke til videre!

  Как получить скидку на X-GPTWriter
  ChatGPT и создание качественного контента
  Как X-GPTWriter помогает в SEO-оптимизации контента
  Автоматизированное создание текстов с помощью ChatGPT
  X-GPTWriter: лучший софт для создания текстов
  Уникальные тексты с ChatGPT и X-GPTWriter
  Программа для автоматического создания текстов с использованием ChatGPT
  Как ChatGPT помогает в создании уникального текста
  Где найти промо коды на X-GPTWriter
  ChatGPT и его роль в создании уникального контента

 17. 💫 Wow, blog ini seperti perjalanan kosmik melayang ke alam semesta dari keajaiban! 🎢 Konten yang menegangkan di sini adalah perjalanan rollercoaster yang mendebarkan bagi imajinasi, memicu ketertarikan setiap saat. 💫 Baik itu inspirasi, blog ini adalah sumber wawasan yang mendebarkan! #KemungkinanTanpaBatas Terjun ke dalam perjalanan kosmik ini dari penemuan dan biarkan pemikiran Anda berkelana! 🚀 Jangan hanya mengeksplorasi, alami kegembiraan ini! #MelampauiBiasa Pikiran Anda akan berterima kasih untuk perjalanan menyenangkan ini melalui dimensi keajaiban yang menakjubkan! ✨

 18. Pingback: child porn
 19. Pingback: yasam ayavefe
 20. Szpiegowskie telefonu – Ukryta aplikacja śledząca, która rejestruje lokalizację, SMS-y, dźwięk rozmów, WhatsApp, Facebook, zdjęcie, kamerę, aktywność w Internecie. Najlepsze do kontroli rodzicielskiej i monitorowania pracowników. Szpiegowskie Telefonu za Darmo – Oprogramowanie Monitorujące Online.

 21. На нашем веб-сайтеhttps://diplomguru.com каждый клиент может приобрести диплом колледжа или университета по своей специализации по очень низкой цене.

 22. Najlepsza aplikacja do kontroli rodzicielskiej, aby chronić swoje dzieci – potajemnie tajny monitor GPS, SMS-y, połączenia, WhatsApp, Facebook, lokalizacja. Możesz zdalnie monitorować aktywność telefonu komórkowego po pobraniu i zainstalowaniu apk na telefonie docelowym.

 23. Здравствуйте!

  Бывало ли у вас так, что вам приходилось писать дипломную работу в ужатые сроки? Это поистине серьезная и трудная задача, но важно не сдаваться и активно заниматься учебными процессами, чем я и занимаюсь.
  Тем, кто умеет эффективно ориентироваться в информационном пространстве и искать нужные данные через поисковые системы, это действительно облегчает процесс согласования и написания дипломной работы. Таким образом, нет необходимости тратить время на посещение библиотек или организацию встреч с дипломным руководителем. Если вы ищете качественные источники для подготовки дипломов и курсовых работ, у меня есть несколько полезных ссылок, которыми вы можете воспользоваться.
  http://vuzdiploma.ru/

  Желаю всем отличных оценок!

  купить диплом в горно-алтайске
  купить диплом в волгограде
  купить диплом в киселевске
  купить диплом в владикавказе
  купить диплом в новосибирске
  купить диплом в братске
  купить диплом в анапе
  купить диплом в брянске
  купить диплом в новокуйбышевске
  купить диплом в белорецке

 24. Доброго!

  Было ли у вас опыт написания диплома в сжатые сроки? Это действительно сложное и ответственное занятие, но важно не унывать и продолжать двигаться вперед, уделяя внимание учебным процессам, в которых я также активно участвую.
  Для тех, кто умеет быстро находить нужную информацию в интернете, это действительно ценный навык. Это позволяет сократить время на поиск материалов в библиотеках или на встречи с научными руководителями. Если вам требуются хорошие данные для подготовки дипломной работы или курсовых проектов, я могу поделиться полезными ссылками.
  http://vuzdiploma.ru/

  Желаю всем отличных оценок!

  купить диплом швеи
  где купить диплом
  купить диплом в ухте
  купить диплом в сочи
  купить диплом в зеленодольске
  купить диплом в артеме
  купить диплом в чапаевске
  купить диплом о высшем образовании
  купить диплом в москве
  купить диплом бурильщика

 25. Приобретение диплома в столице diplomsuper.net превращается все все более и более известным вариантом среди тех, кто намеревается к скорому и комфортному приобретению официального учебного аттестата. В Москве предоставляются многочисленные возможности по покупке дипломов разнообразных степеней и специализаций.

 26. Привет всем!
  Было ли у вас когда-либо так, что вы писали дипломную работу в кратчайшие сроки? Это действительно требует большой ответственности и усилий, но важно не сдаваться и продолжать активно участвовать в учебных процессах, как и я.
  Для тех, кто умеет находить нужную информацию и анализировать ее в Интернете, это действительно может быть полезным в процессе согласования и написания дипломной работы. Нет необходимости тратить время на походы в библиотеки или встречи с научным руководителем. Здесь доступны хорошие данные для дипломных работ и курсовых проектов; вы можете ознакомиться с ними, перейдя по ссылкам

  https://extern-diplom.com/

  Желаю всем отличных оценок!

  купить диплом тренера
  где купить диплом образование
  купить диплом автомеханика
  купить диплом в воронеже
  купить диплом в выборге
  купить диплом в юрге
  купить диплом в геленджике
  купить диплом цена
  купить диплом машиниста
  купить диплом прораба

 27. Привет всем!
  Было ли у вас когда-либо так, что вы писали дипломную работу в кратчайшие сроки? Это действительно требует большой ответственности и усилий, но важно не сдаваться и продолжать активно участвовать в учебных процессах, как и я.
  Для тех, кто умеет находить нужную информацию и анализировать ее в Интернете, это действительно может быть полезным в процессе согласования и написания дипломной работы. Нет необходимости тратить время на походы в библиотеки или встречи с научным руководителем. Здесь доступны хорошие данные для дипломных работ и курсовых проектов; вы можете ознакомиться с ними, перейдя по ссылкам

  https://extern-diplom.com/

  Желаю всем отличных оценок!

  купить диплом в троицке
  купить диплом матроса
  купить диплом в махачкале
  купить диплом в кунгуре
  купить диплом учителя физической культуры
  купить диплом в кызыле
  купить диплом журналиста
  купить диплом в уссурийске
  купить диплом в верхней пышме
  купить диплом в евпатории

 28. В современных обстоятельствах затруднительно сделать перспективы обеспеченных без высшего уровня образования – https://www.diplomex.com/. Без высшего уровня образования получить работу на должность с приличной оплатой труда и удобными условиями практически невозможно. Множество людей, узнавших о подходящейся вакансии, сталкиваются с тем, что они от нее отклониться, не имея такого документа. Однако проблему можно решить, если приобрести диплом о высшем уровне образовании, стоимость которого будет подъемная в сравнивание со ценой обучения. Особенности заказа диплома о высшем образовании Если человеку требуется лишь демонстрировать документ близким, вследствие причины, что они не удалось им закончить учебу по какой-либо причинам, можно заказать недорогую топографическую копию. Однако, если такой придется показывать при нахождении работы, к проблеме стоит подойти более серьезно.

 29. Заказать документ школы – это вариант оперативно завершить документ об учебе на бакалаврском уровне без лишних забот и расходов времени. В столице России предоставляется различные альтернатив оригинальных свидетельств бакалавров, гарантирующих удобство и легкость в процессе.

 30. Привет всем!
  Бывало ли у вас ситуации, когда приходилось писать дипломную работу в крайне сжатые сроки? Это действительно требует огромной ответственности и напряженной работы, но важно не сдаваться и продолжать активно участвовать в учебном процессе, что я и делаю в данный момент.
  Для тех, кто умеет ориентироваться и искать информацию в сети, это действительно может оказаться весьма полезным при согласовании и написании дипломной работы. Нет необходимости тратить время на посещение библиотек или проведение встреч с дипломным руководителем. Здесь представлены отличные материалы для дипломных и курсовых работ, на которые вы можете взглянуть, перейдя по ссылкам

  https://diplom1.org/

  Желаю всем отличных оценок!

  купить диплом эколога
  купить диплом в новокузнецке
  купить диплом в твери
  купить диплом в подольске
  купить диплом в глазове
  купить диплом в новороссийске
  купить диплом механика
  куплю диплом о высшем образовании
  купить диплом в кургане
  купить диплом в усть-илимске

 31. Приобрести сертификат бакалавра – это вариант быстро завершить запись об учебе на бакалаврской уровне безо дополнительных трудностей и затраты времени. В столице России предоставляется разные опций оригинальных дипломов бакалавров, гарантирующих комфортность и легкость в процедуре.

 32. Здравствуйте!
  Бывало ли у вас так, что вам приходилось писать дипломную работу в кратчайшие сроки? Это действительно требует высокой степени ответственности и настойчивости, но важно не сдаваться и продолжать учебный процесс, так же, как и я.
  Для тех, кто умеет исследовать и находить информацию в интернете, это может значительно облегчить процесс согласования и написания дипломной работы. Нет необходимости тратить время на походы в библиотеки или встречи с научным руководителем. Здесь представлена полезная информация для дипломных и курсовых проектов; вы можете ознакомиться с ней, перейдя по ссылкам

  https://diplom1.org/

  Желаю всем отличных оценок!

  купить диплом в перми
  купить свидетельство о рождении
  купить диплом в элисте
  купить диплом в воронеже
  купить диплом в чапаевске
  купить диплом в анжеро-судженске
  купить диплом о среднем
  купить диплом кандидата наук
  купить диплом в новочебоксарске
  купить диплом в дербенте

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *