Sporesikader (Delphacidae)

Sporesikadene (Delphacidae) tilhører favorittene mine blant de plantesugende insektene. Det er flere grunner til dette. For det første, er de ekstremt dårlig kartlagt i Norge, så mulghetene for å gjøre nye og spennende oppdagelser er stor. For det andre, er det ei fin gruppe å studere når man likevel håver etter andre insekter fordi de finnes i “passende” mengder nesten overalt. Men, det som fascinerer meg mest er deres spesifikke tilknytning til enfrøbladete planter. Det er ikke så mange andre insekter som er knyttet til gras, starr, siv og deres slektninger, og dersom de er det, er de oftest lite spesialisert. Sporesikadene derimot er alle sammen svært kresne. Her finnes derfor både myrull-, hundegras-marehalm-, og rørkveinspesialister!

Sporesikadene er primitive plantesugere som kjennetegnes av at de har tagger eller sporer langs bakleggene og tarsene. De er dessuten oftest brungule i farge, 2-4 mm lange og har ofte forkortete vinger, samt noen langsgående lister i panna. Artene lever altså av enfrøbladete planter som gras, starr og siv. I utlandet kan noen til og med spise bregner og moser, noe som er svært uvanlig blant insektene. Flere arter er knyttet til takrør. Noen av disse har blitt vanligere de siste åra pga. at takrør har bredt om seg. Artene finnes ellers i en lang rekke naturtyper både i skog og på åpen mark og høyereliggende strøk. Særlig mange arter er knyttet til myr og våtmark, men også i tørre enger.

Kunnskapen om denne sikadefamilien har vært overraskende dårlig, men ekstra fokus de siste årene, bl. a. gjennom prosjektet INVENT-ART, der hele seks nye norske arter ble funnet: Asiraca clavicornis, Chloriona unicolor, Kelisia sabulicola, Javesella stali, Achorotile longicornis og Delphacinus mesomelas har gitt mye ny kunnskap om gruppa. Sistnevnte art på bildet over (foto: Arnstein Staverløkk) ble først funnet i 2012 på Asmaløy, Hvaler og er siden også funnet på Oven, Råde og Rauer, Fredrikstad i 2013. Sommeren 2013 fant jeg ytterligere en ny art, Ribautodelphax angulosa, som var så (u)heldig å krysse mine spor etter trolig å ha levd på tørrengene i Østfold i hundrevis av år. Vi har nå registrert 57 ulike sporesikader i Norge, men det finnes garantert mange flere arter i Norge som enda ikke er oppdaget.

Her kan du lese om ursikaden, Asiraca clavicornis (Foto: Oddvar Hanssen):

Ødegaard, F. 2011. Asiraca clavicornis (Fabricius, 1794) (Homoptera, Delphacidae, Asiracinae) a  new planthopper to northern Europe found in Norway. Norwegian Journal of Entomology 58, 33–35.

Asiraca-clavicornis-02a

2 thoughts on “Sporesikader (Delphacidae)

  1. Que dois-je faire si j’ai des doutes sur mon partenaire, comme surveiller le téléphone portable du partenaire? Avec la popularité des téléphones intelligents, il existe désormais des moyens plus pratiques. Grâce au logiciel de surveillance de téléphone mobile, vous pouvez prendre des photos à distance, surveiller, enregistrer, prendre des captures d’écran en temps réel, la voix en temps réel et afficher les écrans du téléphone mobile.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *