INVENT-ART 2009-12

Et av de store prosjektetene på kartlegging av biologisk mangfold i Norge de siste årene er INVENT-ART, et entomologisk inventeringsprosjekt med fokus på tørre,varme, åpne områder i lavlandet. Prosjektet er ledet av NINA og har blitt støttet gjennom Artsprosjektet fra 2009 til 2012.

Prosjektet bygger på pilotprosjektet ARKO-sandområder som gjennomføres i regi av nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold. Prinsipper for aktivitetene baserer seg på utvalg av inventeringsområder etter hotspot-metodikk, valg av taksonomiske grupper basert på bruk av target-taxa og innsamling og prosessering av data etter IBISCAprinsippet. Det har vært lagt stor vekt på løsninger for oppbevaring og tilgjengeliggjøring av data, media- og publiseringsstrategi, kompetanseoverføring, samt synergier med andre prosjekter. Prosjektet var basert på innsamling i et utvalg naturtyper i Sør-Norge som forventes å ha et høyt biologisk mangfold inkludert mange nye og ukjente arter.

Totalt er 85 lokaliteter kartlagt og det ble påvist 122 nye arter for Norge i prosjektet inkludert 3 nye for vitenskapen og 15 nye for Norden innenfor gruppene spretthaler, pauropoder, planteveps, broddveps, biller, støvlus, edderkopper, nebbmunner, tovinger og landsnegl. Noen viktige gjenfunn av arter som ikke er tatt på lang tid i Norge, samt noen andre- og tredjefunn for Norge er også rapportert.

Her er en oversikt over formidling fra prosjektet:

Vitenskapelige publikasjoner

Fjellberg, A. 2009. Xenyllodes psammo sp. n. and Halisotoma arenicola sp. n. Two new Norwegian species of psammophilic Collembola (Odontellidae, Isotomidae). Norwegian Journal of Entomology 15: 131-139.

Fjellberg, A. 2010. Paraxenylla norvegica sp. nov., the most northern species of the genus (Collembola, Hypogastruridae). Zootaxa 2384: 65-68.

Scheller, U. & Fjellberg, F. 2010. Decapauropus remyi (Bagnall, 1935) (Myriapoda, Pauropoda), a worm-like pauropod from a sandy beach: first record from Scandinavia, neotype selection and redescription. Zootaxa 2652: 64–68

Ødegaard, F. 2011. Asiraca clavicornis (Fabricius, 1794) (Homoptera, Delphacidae, Asiracinae) a new planthopper to northern Europe found in Norway ). Norwegian Journal of Entomology 58: 33-35.

Ødegaard, F. & Staverløkk, A. 2011. The stilt bugs (Heteroptera, Berytidae) of Norway. Norwegian Journal of Entomology 58: 27-32.

Endrestøl, A. 2011. Two species of Arboridia (Auchenorrhyncha: Cicadellidae) new to Fennoscandia.—Entomol. Fennica 22: 65–68.

Wollan, A.K., Bakkestuen, V., Bjureke, K., Bratli, H., Endrestøl, A., Stabbetorp, O.E., Sverdrup-Thygeson, A. & Halvorsen, R. 2011. Åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II. – NINA Rapport 713. 89 pp.

Ødegaard, F., Brandrud, T.E., Hansen, L.O., Hanssen, O., Öberg, S., Sverdrup-Thygeson, A.

2011. Sandområder -et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II – NINA. Rapport 712. 82 s.

Endrestøl, A. & Ødegaard, F. 2011. Psallus Fieber, 1858 and Parapsallus Wagner, 1952 (Hem.-Het., Miridae) in Norway. Norwegian Journal of Entomology 58, 81–92.

Ødegaard, F. & Solevåg, P.K. 2011. Biologisk kartlegging i rasmark ved Nestunnelen i Hole, Buskerud – NINA Rapport 769, 30 s.

Ødegaard, F. 2013. New and little known ants in Norway (Hymenoptera, Formicidae). Norwegian Journal of Entomology 60: 172-175.

Nielsen T.R. & Ødegaard, F. 2013. New and little known Norwegian hoverflies (Diptera, Syrphidae). Norwegian Journal of Entomology 60: 126-134. 

Populærvitenskapelige publikasjoner

Ødegaard, F. 2010. Ørkenlandskapet i      Kvitsanda – en oase for insekter. Fjell-Folk 35: 56-61.

Ødegaard, F., Sverdrup-Thygeson, A. &      Hansen, L. O. 2010: Sandområder: Truete arealer med unik insektfauna. –      Naturen 2: 90-99.

Ødegaard, F. & Jones, K. 2011. Yrende liv i sanden. S.-10-11 i Direktoratet for naturforvaltning. Natur i endring – status for norsk naturovervåking. DN-rapport 3-2011.

Olsen, K.M.      2010. Tannsylinderknøttsnegl Truncatellina callicratis (Scacchi, 1833) http://www2.artsdatabanken.no/faktaark/Faktaark138.pdf

 

Avisoppslag

 1. Nyhetssak fra Artsdatabanken, sept. 2012. Oppslag om steppearter og huldre-edderkopper i Gudbrandsdalen fikk mye oppmerksomhet (lokalaviser, NRK, Forskning.no, Fylkesmannen i Oppland).
 2. ABC-nyheter. Sensasjonelt edderkoppfunn i Gudbrandsdalen. 12. sept 2012
 3. Bergensavisen. Fant 12-prikket marihøne 1. aug 2012
 4. Science Nordic. All bees accounted for. 20. mars 2012
 5. Tidens Krav. Kunnskapsløft for de norske biene. 27.feb. 2012.
 6. Telemarksavisa. Over 200 biearter i Norge. 25.feb. 2012.
 7. Halden Arbeiderblad. Ny biejakt i festningen. 25.feb. 2012.
 8. Forskning.no. kunnskapsløft for norske bier. 25.feb.2012.
 9. Demokraten. Over 200 biearter i Norge. 23.feb.2012.
 10. Nationen. 200 biearter i Norge. Få lokaliteter. 23.feb.2012.
 11. Nordlys. Det er over 200 forskjellige biearter i Norge. 23.feb.2012.
 12. Adressa. Det er over 200 forskjellige. 23.feb. 2012.
 13. Dagsavisen. Over 200 surrende arter. 23.feb.2012.
 14. Aftenposten. 200. 23.feb. 2012.
 15. Tønsberg Blad. Over 200 biearter i Norge. 23.feb. 2012.
 16. Artsdatabanken. Humlefokus bærer frukter. 27.jan.2012.
 17. VG Nett. Oppdaget flere hundre nye arter i Norge i 2011. 31.des.2011.
 18. Gudbrandsdølen Dagningen. Flytter tjønna. 17.nov.2011.
 19. Vikebladet. Sjelden bie mot ny E6. 10.nov.2011.
 20. Tidens Krav. Ursikade påvist i Telemark, kan spre seg i Norge. 10.nov.2011
 21. Gudbrandsdølen Dagningen. Sjelden bie mot ny E6. 8. nov.2011. nettutgave
 22. Gudbrandsdølen Dagningen. Bie stikker kjepper i hjulene. Må ta hensyn til bie. 8. nov. 2011.
 23. Gudbrandsdølen Dagningen. Sjelden bie på Frya. 3.nov.2011.
 24. Stavanger Aftenblad. Gjorde storfangst av nye arter. 26.okt.2011.
 25. Dagsavisen. Hundrevis av nye arter. 26.okt.2011.
 26. Vårt Land. Fant flere hundre nye arter. 26.okt.2011.
 27. Tønsberg Blad. Finner flere hundre nye arter. 26.okt.2011.
 28. Adressa. Gjorde storfangst av ukjente småkryp. 25.okt.2011. dobbeltside.
 29. Telemarksavisa. Sensasjonelt insektfunn. 24.okt.2011.
 30. NRK P1 24.10.11. Intervju om ursikade i Telemark
 31. NRK P1 Norgesglasset.08.11.11. Intervju om skogkjeglebie i Oppland
 32. NINAnett. Ursikade påvist i Norge. 24.okt.2011.
 33. NRK. Sjelden bie funnet ved ny E6-trasé. 8.okt.2011. Nettoppslag.
 34. Flyplass sikrer biologisk mangfold. forskning.no 17 aug. 2011
 35. Fant sjelden bie etter 124 år. Dagbladet. 20. juli 2011-09-15
 36. Viktig nyfunn av rødknappsandbie. Nyhetssak, NINA. 20 juli      2011.09.15
 37. Snille marihøner i Sogndal. Sogn Avis 7. juli 2011.
 38. Forskar gjorde unikt funn i Sogn. NRK Sogn &      Fjordane/Dagsrevyen. 6. juli 2011
 39. Sjelden bie i fare. Rødknappsandbia finnes bare i Fredriksten      festning. Halden Arbeiderblad 5. juli 2011.
 40. Fant 12 truede rødlistearter. NRK Telemark. 23 mai 2011.
 41. Sjelden bie på Vigdel. Stavanger Aftenblad. 23. mai. 2011.
 42. Om insektkartlegging i Telemark. NRK Østafjells. 19. mai 2011
 43. Ny landsneglart for Norden. Nyhetssak Biofokus 2010: http://www.biofokus.no/Nyhetssider/2010/0205.htm
 44. Adresseavisen 9. okt 2010. Fant 75 nye arter i Norge. 2-siders reportasje.
 45. A-magasinet 10.sept 2010. Kryp fikk kraft. 4-siders reportasje.
 46. Dagbladet Magasinet. 21. aug. 2010. 3-siders reportasje og nettoppslag på forsiden av dagbladet.no
 47. Romerikes Blad 14. aug. 2010. Mannen med håven. Forside, leder, 4-siders reportasje.
 48. Vårt Land 15. juli 2010. Jakter på ukjente småkryp. Forside og Tosiders reportasje.
 49. Dagsavisen 21. juni 2010. Bier og humler kan dø ut (helside)
 50. Nationen 21. juni 2010. Forskere jakter på hittil ukjente arter (helside)
 51. Gemini juni 2010.Artenes forsvinnelse s. 30-37. Intervju om årets bl a kartlegging.
 52. Halden Arbeiderblad 21. mai 2010. Vil fange flere arter (helside)
 53. Kjevik-Nytt 12. mai. 2010. Nye insekter funnet.
 54. Ringerike blad 10.aug. 2009. Teller bier på Busund.
 55. Halden Arbeiderblad 3. juli 2009. Unikt biefunn på festningen.
 56. Varden. 12. juni 2009. Unike insekter på Jomfruland.
 57. NRK Østafjells. 28. juni 2010. Om vepsefangst i Skien Ca. 5 min innslag og nettoppslag med billedserie.
 58. NRK P1 “Naturens Verden” 2.mai 2010 intervju med Arne Fjellberg fra Brusand, Jæren, med presentasjon av INVENT-ART og diverse småkryp fra strandsonen og sanddynene.
 59. Leangkollen 20.mars 2010. Feltdemonstrasjon av spretthaler under SABIMA’s seminar “Fra funn til vedtak” (Naturmangfoldloven og kartlegging)
 60. NRK P1.Østafjells. 10. juni 2009 Om insektkartlegging på Jomfruland Ca 10 min

 

5 thoughts on “INVENT-ART 2009-12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *