Blåklokker + bier = sant!

20130708_161146

Klokker, Campanula, er svært viktige planter for ville bier. Sju biearter besøker regulært klokker og nekter å spise særlig annet. Dette gjelder følgende arter: klokkesolbie, Dufourea dentiventris, engsandbie, Andrena bicolor, perlebie, Biastes truncatus (lever parasittisk på klokkesolbie), markskjærerbie, Megachile willughbiella, klokketrebie, Chelostoma campanularum, blåklokkebie, Melitta haemorrhoidalis og lundhumle, Bombus soroeensis.

I tillegg til å være kilde for pollen og nektar, fungerer selve blomsten eller klokka  også som hus og le for flere av artene ved at de gjemmer seg inni dem om natten og i regnvær. De fleste artene som besøker blåklokker har reir i jorda, men klokketrebia har reir i tørre soleksponerte trestammer. Det sammme har orkidetrebia, Chelostoma rapunculi, som enda ikke er påvist i Norge. Denne er berømt får å være pollinator for den truete orkidene rød skogfrue. Det er derfor viktig å ta vare på både blåklokkene og miljøet rundt!

One thought on “Blåklokker + bier = sant!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *