Piezodorus lituratus, ny norsk breitege, men er den rød eller svart?

Det er nå klart for arbeidet med en ny revisjon av Artsdatabankens rødliste som skal publiseres i 2015. Flere nye arter har blitt observert i Norge siden sist og noen av dem har en interessant forhistorie. Hvordan vi tolker disse funnene kan gi svært forskjellige resultater. Hør bare her:

Nå etablert i Norge

NINA har i flere år kartlagt insektfaunaen i sandområder rundt om i Norge gjennom prosjektene ARKO og INVENT-ART. Den 26. juni 2012 var jeg igjen innom en av yndligslokalitetene mine i Østfold, nemlig Oreid (Orød) nedlagte sandtak i Halden, der vi hadde omfattende kartlegging av insekter i 2009. Etter en kjapp slaghåvrunde, reagerte jeg straks på ei breitege som ikke helt stemte med våre norske arter, så et googlesøk ble umiddelbart iverksak og raskt kunne det konkluderes med at dette var Piezodorus lituratus. Før første gang var arten funnet på friland i Norge. Året etter gjorde jeg mitt andre funn av arten i et sandtak i Skien i Telemark den 8. juli 2013.

Rød i Sverige svart i Norge

Arten lever på sandområder og er i Sverige vurdert som nær truet (NT) på rødlisten fra 2005 og 2010. I Sverge er den først og fremt knyttet til gyvel, Cytisus scoparius, i truete naturtyper slik som tørre enger og sandyner. Det er riktignok gjort flere nye funn av denne tegearten i Sverige de siste årene, men dette tror man kan skyldes ekspansjon som følge av varmere klima. Den vurderes derfor som nær truet. Slik sett kunne man kanskje tolke det dit hen at også de norske bestandene var truet.

Det finnes imidletid ikke gyvel på de norske lokalitetene, men funnene ble derimot gjort på lupiner som også er angitt som vertsplante ellers i Europa. Siden arten tydeligvis har lært seg å utnytte lupiner også her i nord, har den med andre ord et helt annet ekspansjonspotensial når det gjelder næringsgrunnlag, så fremt den takler klimaet, da. Nå er det også slik at det første funnet av denne arten i Norge ble gjort i mai 2006 på importerte Thuja-planter fra Nederland (Staverløkk 2006, M. Sc. thesis INA). Dette er også grunnen til at arten står på norsk svarteliste fra 2012 som ble trykt før arten ble funnet i sitt naturlige miljø i Halden.

Grønn art som kontrollerer lupiner?

Dette er med andre ord en art som kan ha kommet til Norge som blindpassasjer, men samtidig er det ikke mulig å utelukke at den har kommet for egen hjelp da utbredelsen er kontinuerlig sørover og de norske bestandene kan stå i forbindelse med de langs vestkysten av Sverige. Det er derfor vanskelig å avgjøre om den skal defineres som fremmed art, introdusert med mennesker. Dersom dette også er en art som kan hjelpe til med å holde bestandene av den fremmede planten lupin nede, kan den jo også gjøre nytte for seg. Men, hvis den er fremmed, er den jo kanskje uønsket.

Det blir med andre ord et dilemma knyttet til om denne arten skal vurderes for svartelista eller rødlista. Eller kanskje man rett og slett skal la den være grønn som den tega den er!

 

Forsidebilde: Piezodorus lituratus. Foto © Arnstein Staverløkk/NINA.

 

 

6 thoughts on “Piezodorus lituratus, ny norsk breitege, men er den rød eller svart?

  1. Start taking atovaquone proguanil 1 to 2 days before arrival in a malaria risk area, take it daily while in the risk area, and continue taking it daily for 1 week after leaving the malarious area buy priligy australia

  2. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you?

    Plz respond as I’m looking to design my own blog and would
    like to know where u got this from. many thanks

  3. Agora, a tecnologia de posicionamento tem sido amplamente utilizada. Muitos carros e telefones celulares têm funções de posicionamento e também existem muitos aplicativos de posicionamento. Quando seu telefone for perdido, você pode usar essas ferramentas para iniciar rapidamente as solicitações de rastreamento de localização. Entenda como localizar a localização do telefone, como localizar o telefone depois que ele for perdido?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *