DNA-strekkoding av gullveps (Chrysididae) løser nesten 200 år gammel gåte

Chrysis n. sp. kan være en helt ny art gullveps funnet på Lade i Trondheim. Foto: © A. Staverløkk/NINA.

 

Gullveps, med sine skinnende og metalliske farger, er blant de vakreste insektene som finnes. Like fullt er de også blant de vanskeligste insektgruppene å artsbestemme, og i mange tilfeller har det ikke vært klarlagt hva som er en god art og hva som bare er variasjon innen arten. I nesten 200 år har ekspertene strevet med dette uten å lykkes.

Gullveps tilhører broddvepsene (Aculeata) og er en stor insektgruppe med mer enn 2500 arter på verdensbasis. Den største slekta Chrysis, finnes i alle verdensdeler og inneholder mange artsgrupper som ikke er taksonomisk forstått. En dominerende gruppe av gullveps i Nord-Europa er Chrysis ignita-komplekset som anses som den aller vanskeligste artsgruppen. Allerede i 1836 forsto man at dette dreide seg om et større mangfold og man gjorde de første forsøkene på å dele inn komplekset i ulike varieteter og former. Etter den tid har en rekke taksonomer jobbet intenst og inngående med morfologiske metoder, men det har vist seg å være umulig å finne holdbare taksonomiske karakterer som sikkert kan identifisere de ulike artene.

DNA-strekkoding er nøkkelen

Nå har man kommet et langt stykke videre med å forstå artsinndelingen hos disse vepsene gjennom et europeisk samarbeid på DNA-strekkoding. I en rykende fersk artikkel i tidsskriftet Zootaxa er slektskapet innen den største og aller vanskeligste gruppen, dvs. Chrysis ignita-komplekset, presentert.

Artikkelen identifiserer 18 beskrevne og 3 ubeskrevne nordeuropeiske arter hvorav 14 finnes i Norge. Strekkodingen indikerer tydelige artsskiller for de fleste artene hvorav mange tidligere har vært umulige å skille på basis av morfologiske karakterer. Materialet består av 364 sekvenserte individer hvorav hele 30% er fra Norge og det aller meste er samlet inn gjennom prosjektene INVENT-ART og ACUNOR som ledes av NINA og ligger under Artsdatabankens Artsprosjekt.

Chrysis Zootaxa

Mulig ny art for vitenskapen funnet i Trondheim

To av artene som finnes i Norge er ubeskrevne. Den ene, som tidligere gikk under navnet Chrysis mediadentata, viser seg å være en ny art fordi mediadentata er en søreuropeisk art som ikke finnes hos oss. Vår art må derfor beskrives på nytt. Den andre arten er trolig en helt ny art som er funnet i kun sju eksemplar hvorav ett av funnstedene er en skogkant på Lade i Trondheim. De andre eksemplarene stammer fra Finland, Litauen, Tyskland, Bulgaria, Portugal og Tyrkia.

Gullveps har også et spennende levesett. Alle arter er spesialiserte parasitoider på andre veps som murerveps (Eumeninae), graveveps (Crabronidae) og murerbier (Osmia), mens en slekt (Cleptes) snylter på planteveps. Chrysis ignita-gruppen bruker murerveps i slekten Ancistrocerus som verter.  I Norge har vi nærmere 40 arter av gullveps.

Her kan du laste ned den nye artikkelen:

Soon, V., Budrys, E., Orlovskyte, S., Paukkunen, J., Ødegaard, F., Ljubomirov, T. & Saarma, U. 2014. Testing the validity of Northern European species in the Chrysis ignita species group (Hymenoptera: Chrysididae) with DNA Barcoding. Zootaxa 3786 (3): 301-330.

3 thoughts on “DNA-strekkoding av gullveps (Chrysididae) løser nesten 200 år gammel gåte

  1. A través del programa de monitoreo parental, los padres pueden prestar atención a las actividades del teléfono móvil de sus hijos y monitorear los mensajes de WhatsApp de manera más fácil y conveniente. El software de la aplicación se ejecuta silenciosamente en segundo plano en el dispositivo de destino, grabando mensajes de conversación, emoticonos, archivos multimedia, fotos y videos. Se aplica a todos los dispositivos que se ejecutan en sistemas Android e iOS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *