Ny nordisk maur, Lasius citrinus

Det var litt av en overraskelse som dukket opp på NINA-laben denne uka i januar 2014. Vi holdt på å klargjøre noen insektprøver til DNA-analyse og skulle bare sjekke ett par prøver ekstra i tilfelle det var noe mer som burde vært analysert. Og gjett om det var! Ei stor og vakker maurdronning vakte umiddelbart […]

Historien om rødknappsandbia, Andrena hattorfiana

Rødknappsandbia, Andrena hattorfiana, er en av de største og vakreste villbiene vi har i landet, og lett å kjenne igjen både på størrelsen og de røde kroppstegningene. Rødknappsandbia lever i sandholdige, tørre områder hvor den bygger reir. Og som navnet tilsier, er den fullstendig avhenging av vertsplanten rødknapp som pollenkilde.  Arten var tidligere utbredt i hele […]

Kløverhumle, Bombus distinguendus

Kløverhumla er Norges mest sjeldne og truete humle og i 2012 ble kun ett eneste eksemplar observert i Norge. Men 2013 ble derimot et godt år for kløverhumla med det første funnet fra Vestfold på 40 år i Sandefjord og det første funnet fra Nord-Trøndelag på 54 år fra Rinnleiret. Sistnevnte funn var særlig gledelig, da dette var ikke bare […]

Setermjelt, en nøkkelart for insekter i fjellet

Setermjelt, Astragulus alpinus, er en gave for pollinerende insekter i fjellet. Fjellblåvinge, Albulina orbitulus, bruker planten både som larve og voksen og kan ofte finnes i store mengder der det er rikelig med planter. Setermjelten er også viktig for murerbier, Osmia, og humler, ikke minst lushatthumla som kan ha vanskelig for å finne mat før […]

Hvor gammel blir ei maurtue?

Maur er sosiale insekter som humler og stikkeveps, men i motsetning til disse insektgruppene er maursamfunnene flerårige. Dette danner grunnlag for mange interessante biologiske fenomen. Maurtuer er mektige byggverk i skogen som alle legger merke til. Men, faktisk er det ikke så mange maur som lager tuer. Av de  60 utendørslevende maurartene vi kjenner i Norge […]

Norges høyeste maurtue?

Er dette norges høyeste maurtue? På moltetur i Oppdal (N62,58432, E 09,44963, Ca 580 m oh.) kom vi over denne skyskraperen 3. august 2013. Tua har makshøyde på 2,41m, minhøyde på 1,60m, så gjennomsnittshøyden skulle bli 2,00 m. Den offisielle rekorden i Norge skal være 2, 38 og fra Sverige 2,61. Siden det er gjennomsnittshøyden som teller, […]

Hornmurerbie, Osmia bicornis

Gladnyhet til fruktdyrkere og naturinteresserte i Trøndelag! Hornmurerbie, Osmia bicornis, ble funnet for første gang i Trøndelag nær Trondheim sentrum våren 2013. Denne arten er en svært viktig bestøver av frukttrær og bærbusker, og det som er spennende er at dette er en av de artene som er mest villige til å hekke i biehoteller […]

Eikesmalmaur, Leptothorax gredleri, i Norge.

Eikesmalmaur, Leptothorax gredleri, er nå påvist i Norge. Arten lager små kolonier i tørre eikekvister trær og ble først funnet i forbindelse med studier av hule eiker på Montebello i Oslo i 2011. Den er siden funnet både på Hovedøya og i Horten og funnene fra Norge representerer verdens nordligste forekomst av denne arten. Denne […]

Sotstokkmaur, Camponotus vagus

Sotstokkmaur, Camponotus vagus er en av Skandinavias største og sjeldneste maur. I Norge lever den i bergsprekker og mose på varme svaberg på Hvaler  

Sibirhumle, Bombus semenoviellus

Det var en helt uvirkelig opplevelse å oppdage sibirhumla i Norge på Hvaler den 3. juni 2013. Med en tåre i øyekroken og frysninger på ryggen var dette en av mine største entomologiske opplevelser. Skal ble spennende å se hvordan denne etterhvert integreres i den norske faunaen: http://www.nina.no/Aktuelt/Artikkel/tabid/945/ArticleId/2165/Ny-humleart-funnet-i-Norge.aspx Noen reagerer på at den nye sibirhumla ble […]

Berghumle, Bombus monticola, en god art

  Artsstatus for berghumle, Bombus monticola og lapphumle, B. lapponicus er nå bekreftet ved hjelp av DNA-strekkoding. Se ny artikkel: Gjershaug, J.O., Staverløkk, A., Kleven, O. & Ødegaard, F. 2013. Species status of Bombus monticola Smith (Hymenoptera: Apidae) supported by DNA barcoding. Zootaxa 3716(3).