Historien om hvordan sølvvepsebie ble bieart nr. 207 i Norge

Sølvvepsebie, Nomada baccata, hann. Foto: F. Ødegaard Biefaunaen i Norge begynner og bli godt kartlagt etter flere år med intens kartlegging. De siste bieartene som har blitt funnet er sumpmaskebie, Hylaeus pectoralis og perlebie Biastes truncatus i 2012 og sibirhumle, Bombus semenoviellus i juni 2013. Det var derfor fantastisk at vi også i 2014 skulle finne en ny bieart. Med sølvvepsebia, […]

Lasius bicornis, nok en ny norsk maurart

Lasius bicornis “tussemaur”. Foto: Arnstein Staverløkk/NINA. Nok en gang har vi oppdaget en ny art maur i Norge. Mange nye arter som oppdages i Norge kan sies å være forventet, men denne var faktisk en stor overraskelse. Det spøker på lab’en Dønningene hadde knapt lagt seg etter at etter huldremauren, Lasisus citrinus, med brask og […]

Humlepelsbie funnet i Trondheim

Humlepelsbie, Anthophora furcata. Foto: Arnstein Staverløkk/NINA. OBS alle humleregistranter, naturentusiaster og hageeiere som dyrker humlevennlige planter. Ei humle trenger ikke være ei humle! Nå er nemlig humlepelsbia funnet i Trondheim. Det er mange insekter som etterligner humler, men dette er trolig den som ligner mest. Hunnen til humlepelsbia, Anthophora furcata er nemlig svært lik en arbeider av […]

Uønsket fremmed maur i Norge

Hagejordmaur, Lasius neglectus. Foto: Arnstein Staverløkk. I begynnelsen av mai 2014 kunne Miljødirektoratet på bakgrunn av studier gjort av NINA, melde om at en ny og uønsket fremmed maur, Lasius neglectus, har blitt innført til Norge med planteimport fra Nederland. Det er dokumentert at en rekke blindpassasjerer av invertebrater blir ført over landegrenser på denne […]

12 biearter forsvunnet fra Norge

Flekkjordbia, Lasioglossum sexmaculatum, ble sist funnet i Norge i Rogaland på 1930-tallet. Foto: Arnstein Staverløkk. Omfattende kartlegging har økt kunnskapen om bier og humler betraktelig i løpet av de siste 10 årene. Flere arter som tidligere ikke har vært registrert i Norge har kommet med på artskartet. Samtidig har så mange som tolv biearter forsvunnet. […]

Norge invaderes av skumle maur

Maurarten Tapinoma nigerrimum ble for første gang påvist i Skandinavia med hageplanter som ble innført fra Italia i 2013. Foto: A. Staverløkk.   Så kom nyheten om enda en ny og uønsket maurart i Norge, Lasius neglectus. Siste året har vi hørt om både argentinamaur Linepithema humile, svømmehallmaur Hypoponera schauinslandi og Tapinoma nigerrimum som invaderer […]

Eksklusiv gjest på Norgesbesøk

Xylocopa augusti, ei søramerikansk snekkerbie fotografert på Tofte i Hurum. Foto: Per D. Zaring.   Aldri før har et slikt insekt blitt fotografert i Europa. “Hva i all verden er dette?” var reaksjonene hos insektekspertene. Nå er gåten løst. Nylig fikk jeg tilsendt bilder av ei meget spesiell bie fotografert på Tofte i Hurum i 2006. […]

ACUNOR 2014-16

Gullvepsen Hedychrum nobile. Foto: Åslaug Viken   ACUNOR – Kartlegging av broddveps (Hymenoptera, Aculeata) i Norge. Broddveps omfatter flere insektgrupper som spiller en viktig rolle i økosystemene og mange arter er på tilbakegang. Målet med dette prosjektet er å heve kunnskapsstatus både når det gjelder hvilke arter som finnes i Norge og hvordan de er […]

Hvem finner denne først i Norge?

Andrena fulva, hunn. Foto: ©entomart   En vakker bieart er på vei nordover. Men hvem blir den første til å finne «flammesandbia», Andrena fulva i Norge? Med sin intense rødfarge må vel Andrena fulva sies å være en av de vakreste og mest karakteristiske av biene i Nord-Europa. Arten har enda ikke fått noe norsk […]

Sansebie, Eucera longicornis

Sansebie, Eucera longicornis. Foto: Egil Michaelsen. I Norge finnes mer enn 200 arter av ville bier. En av av de mest spesielle artene er sansebia, Eucera longicornis. Arten er umiskjennelig på hannenes ekstremt lange antenner og er den eneste representanten for denne gruppen i Nord-Europa. Dersom vi drar sørover i Europa er dette ei stor […]

Ny humlerapport

NINA har i 2013 kartlagt humler i fylkene Vestfold, Buskerud, Telemark, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Fokuset har vært på truete og sjeldne arter som slåttehumle Bombus subterraneus, kløverhumle Bombus distinguendus, bakkehumle Bombus humilis og lundgjøkhumle Bombus quadricolor. Minst fem dronninger av kløverhumle og et bol ble registrert […]

IKKE gå til mauren og bli vis!

«Gå til maueren, du late, se dens ferd og bli vis» heter det i Salomos ordspråk 6.6. Bibelsitatet er ofte brukt som en henstilling til hvordan vi kan lære av de flittige maurene både når det gjelder arbeidskapasitet og evner. Dette er mildt sagt en sannhet med sterke modifikasjoner og på mange måter er det […]

Ny norsk kloveps, Anteon pinetellum (Dryinidae)

Noen ganger går man bakveien for å finne nye arter. Klovepsen Anteon pinetellum ble funnet på Hvaler allerede i 2007, men uten at jeg trodde arten var ny for Norge (Ødegaard et al. 2011, NINA Rapport 712). Saken er den at A. pinetellum er en relativt nybeskrevet art, og den nærstående arten Anteon ephippiger er […]

Status for norske maur i 2014

I Norge har vi kartlagt maur i snart 150 år, men stadig finner vi nye arter, og til og med i økende tempo kan det se ut til. Så hva er det som skjer, og hvor mange maurarter har vi egentlig i Norge? Med det siste tilskuddet til maurfaunaen i Norge, huldremauren, Lasius citrinus, har […]

Goitermaur

I forbindelse med det fantastiske funnet av maurarten Lasius citrinus,  arrangerte NRK P1 Norgesglasset i forrige uke en navnekonkurranse for at «den nyoppdagete» skulle kunne benevnes behørlig på norsk. Det kom inn over 300 forslag til navn, hvorav mange svært gode, f.eks. de fem som kom til finaleavstemningen: huldremaur, vårjordmaur, kongsjordmaur, gulljordmaur og duftjordmaur. Det kom […]