Sansebie, Eucera longicornis

Sansebie, Eucera longicornis. Foto: Egil Michaelsen. I Norge finnes mer enn 200 arter av ville bier. En av av de mest spesielle artene er sansebia, Eucera longicornis. Arten er umiskjennelig på hannenes ekstremt lange antenner og er den eneste representanten for denne gruppen i Nord-Europa. Dersom vi drar sørover i Europa er dette ei stor […]

Ny humlerapport

NINA har i 2013 kartlagt humler i fylkene Vestfold, Buskerud, Telemark, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Fokuset har vært på truete og sjeldne arter som slåttehumle Bombus subterraneus, kløverhumle Bombus distinguendus, bakkehumle Bombus humilis og lundgjøkhumle Bombus quadricolor. Minst fem dronninger av kløverhumle og et bol ble registrert […]

Historien om rødknappsandbia, Andrena hattorfiana

Rødknappsandbia, Andrena hattorfiana, er en av de største og vakreste villbiene vi har i landet, og lett å kjenne igjen både på størrelsen og de røde kroppstegningene. Rødknappsandbia lever i sandholdige, tørre områder hvor den bygger reir. Og som navnet tilsier, er den fullstendig avhenging av vertsplanten rødknapp som pollenkilde.  Arten var tidligere utbredt i hele […]

Kløverhumle, Bombus distinguendus

Kløverhumla er Norges mest sjeldne og truete humle og i 2012 ble kun ett eneste eksemplar observert i Norge. Men 2013 ble derimot et godt år for kløverhumla med det første funnet fra Vestfold på 40 år i Sandefjord og det første funnet fra Nord-Trøndelag på 54 år fra Rinnleiret. Sistnevnte funn var særlig gledelig, da dette var ikke bare […]

Blåklokker + bier = sant!

Klokker, Campanula, er svært viktige planter for ville bier. Sju biearter besøker regulært klokker og nekter å spise særlig annet. Dette gjelder følgende arter: klokkesolbie, Dufourea dentiventris, engsandbie, Andrena bicolor, perlebie, Biastes truncatus (lever parasittisk på klokkesolbie), markskjærerbie, Megachile willughbiella, klokketrebie, Chelostoma campanularum, blåklokkebie, Melitta haemorrhoidalis og lundhumle, Bombus soroeensis. I tillegg til å være […]

Setermjelt, en nøkkelart for insekter i fjellet

Setermjelt, Astragulus alpinus, er en gave for pollinerende insekter i fjellet. Fjellblåvinge, Albulina orbitulus, bruker planten både som larve og voksen og kan ofte finnes i store mengder der det er rikelig med planter. Setermjelten er også viktig for murerbier, Osmia, og humler, ikke minst lushatthumla som kan ha vanskelig for å finne mat før […]

Sibirhumle, Bombus semenoviellus

Det var en helt uvirkelig opplevelse å oppdage sibirhumla i Norge på Hvaler den 3. juni 2013. Med en tåre i øyekroken og frysninger på ryggen var dette en av mine største entomologiske opplevelser. Skal ble spennende å se hvordan denne etterhvert integreres i den norske faunaen: http://www.nina.no/Aktuelt/Artikkel/tabid/945/ArticleId/2165/Ny-humleart-funnet-i-Norge.aspx Noen reagerer på at den nye sibirhumla ble […]

Berghumle, Bombus monticola, en god art

  Artsstatus for berghumle, Bombus monticola og lapphumle, B. lapponicus er nå bekreftet ved hjelp av DNA-strekkoding. Se ny artikkel: Gjershaug, J.O., Staverløkk, A., Kleven, O. & Ødegaard, F. 2013. Species status of Bombus monticola Smith (Hymenoptera: Apidae) supported by DNA barcoding. Zootaxa 3716(3).