Hvordan kombinere rollen som massemorder og bevaringsbiolog?

Sibirhumle, Bombus semenoviellus, montert på nål som belegg og pent preparert for å brukes i formidlingssammenheng. Foto: C. Næss/NINA. De siste årene har vi sett en eksplosjon i interessen for insekter. Mediene formidler stadig mer stoff omkring de seksbente dyrenes forunderlige liv og nye oppdagelser om deres ukjente verden. Samtidig ser vi en økende forståelse […]

Mauren som gjenoppsto fra de døde

Lys dvergmaur, Temnothorax interruptus, dronning. Foto: A. Staverløkk/NINA. Et stort maurmysterium har plaget insektforskerne i mange år. En maur angivelig funnet en gang for på 150 år siden har voldt atskillig hodebry. Nå er mysteriet løst! Verdens viktigste insekter Maur er på mange måter verdens viktigste insekter og har avgjørende betydning for utforming av økosystemene på […]

Prinsesse tundrahumle som sov i 100 år!

Tundrahumle, Bombus hyperboreus. Foto: A. Staverløkk/NINA.   Tundrahumle, Bombus hyperboreus er Norges største humle. Arten lever som gjøkparasitt på andre humlearter i fjellet og produserer normalt ikke arbeidere. Sommeren 2014 var et fantastisk år for humler i fjellet og en liten arbeider av tundrahumle ble funnet i Oppdal. Dette var første gang et slikt funn […]

Historien om hvordan sølvvepsebie ble bieart nr. 207 i Norge

Sølvvepsebie, Nomada baccata, hann. Foto: F. Ødegaard Biefaunaen i Norge begynner og bli godt kartlagt etter flere år med intens kartlegging. De siste bieartene som har blitt funnet er sumpmaskebie, Hylaeus pectoralis og perlebie Biastes truncatus i 2012 og sibirhumle, Bombus semenoviellus i juni 2013. Det var derfor fantastisk at vi også i 2014 skulle finne en ny bieart. Med sølvvepsebia, […]

Lasius bicornis, nok en ny norsk maurart

Lasius bicornis “tussemaur”. Foto: Arnstein Staverløkk/NINA. Nok en gang har vi oppdaget en ny art maur i Norge. Mange nye arter som oppdages i Norge kan sies å være forventet, men denne var faktisk en stor overraskelse. Det spøker på lab’en Dønningene hadde knapt lagt seg etter at etter huldremauren, Lasisus citrinus, med brask og […]

Humlepelsbie funnet i Trondheim

Humlepelsbie, Anthophora furcata. Foto: Arnstein Staverløkk/NINA. OBS alle humleregistranter, naturentusiaster og hageeiere som dyrker humlevennlige planter. Ei humle trenger ikke være ei humle! Nå er nemlig humlepelsbia funnet i Trondheim. Det er mange insekter som etterligner humler, men dette er trolig den som ligner mest. Hunnen til humlepelsbia, Anthophora furcata er nemlig svært lik en arbeider av […]

Status for elvesandjeger i Norge

Portrett av elvesandjeger. Foto: Arnstein Staverløkk/NINA.   Elvesandjeger, Cicindela maritima, er en karakteristisk billeart som tilhører løpebillene. I Norge er elvesandjegeren nesten utelukkende knyttet til sand- og siltflater langs større elver. Dette er svært viktige naturtyper for insekter, og totalt 90 rødlistearter, hvorav ca halvparten er biller, er knyttet til dette miljøet. Truet art Bestandene […]

Uønsket fremmed maur i Norge

Hagejordmaur, Lasius neglectus. Foto: Arnstein Staverløkk. I begynnelsen av mai 2014 kunne Miljødirektoratet på bakgrunn av studier gjort av NINA, melde om at en ny og uønsket fremmed maur, Lasius neglectus, har blitt innført til Norge med planteimport fra Nederland. Det er dokumentert at en rekke blindpassasjerer av invertebrater blir ført over landegrenser på denne […]

Ny underfamile av biller funnet i Norge

Cryptophilus integer (Heer, 1841). Foto: Lech Borowiec.   Når man er på feltarbeid på leting etter solelskende insekter, hender det at været ikke slår helt til. Slik var det på onsdagskvelden i Oslo. Men da gjelder det å endre strategi. Vi entomologer bruker å si at regnvær er vannbillevær, mens overskyet vær kan brukes til å lete i habitater […]

12 biearter forsvunnet fra Norge

Flekkjordbia, Lasioglossum sexmaculatum, ble sist funnet i Norge i Rogaland på 1930-tallet. Foto: Arnstein Staverløkk. Omfattende kartlegging har økt kunnskapen om bier og humler betraktelig i løpet av de siste 10 årene. Flere arter som tidligere ikke har vært registrert i Norge har kommet med på artskartet. Samtidig har så mange som tolv biearter forsvunnet. […]

Norge invaderes av skumle maur

Maurarten Tapinoma nigerrimum ble for første gang påvist i Skandinavia med hageplanter som ble innført fra Italia i 2013. Foto: A. Staverløkk.   Så kom nyheten om enda en ny og uønsket maurart i Norge, Lasius neglectus. Siste året har vi hørt om både argentinamaur Linepithema humile, svømmehallmaur Hypoponera schauinslandi og Tapinoma nigerrimum som invaderer […]

Eksklusiv gjest på Norgesbesøk

Xylocopa augusti, ei søramerikansk snekkerbie fotografert på Tofte i Hurum. Foto: Per D. Zaring.   Aldri før har et slikt insekt blitt fotografert i Europa. “Hva i all verden er dette?” var reaksjonene hos insektekspertene. Nå er gåten løst. Nylig fikk jeg tilsendt bilder av ei meget spesiell bie fotografert på Tofte i Hurum i 2006. […]

ACUNOR 2014-16

Gullvepsen Hedychrum nobile. Foto: Åslaug Viken   ACUNOR – Kartlegging av broddveps (Hymenoptera, Aculeata) i Norge. Broddveps omfatter flere insektgrupper som spiller en viktig rolle i økosystemene og mange arter er på tilbakegang. Målet med dette prosjektet er å heve kunnskapsstatus både når det gjelder hvilke arter som finnes i Norge og hvordan de er […]

Kortvingeslekta Bolitochara

Bolitochara tecta Assing, 2014. Foto: ©Lech Borowiec.   For den som følger med på norske biller, er Bolitochara ei slekt å merke seg. En art må skifte navn fordi den var ubeskrevet, og en annen er nå på tide å oppdage i Norge. Kortvingeslekten Bolitochara tilhører en gruppe småkortvinger som er vanlige i skivesopp og tresopp […]