Skandinavias gullveps (Chrysididae) kartlagt

Representanter for tre slekter av gullveps: Hedychrum (t.v.), Chrysis (øverst) og Omalus (t.h.). Foto: A. Staverløkk/NINA For første gang er det gjort en helhetlig sammenstilling av kunnskapen om gullveps (Chrysididae) i Skandinavia og Baltikum. Bruken av DNA-barkoding har satt fart på kunnskapsoppbyggingen hos denne vepsefamilien som anses som svært vanskelig taksonomisk. Totalt 73 arter er kjent […]

Ny for Norge og litt om mycelbiller (Leiodidae)

Mycelbilla Leiodes hybrida fra Sørumsand 1988. Foto: A. Staverløkk/NINA. Den aller første billearten jeg fant ny for Norge var mycelbilla, Leiodes hybrida. Og siden har det blitt flere nye arter og spennende funn hvert eneste år. Å samle insekter er som å skrive dagbok der de spesielle artene man finner er sidene i boka. Man husker […]

Dolkvepsen (Scoliidae) som viste vei

Dolkveps, Scolia hirta. Foto: A. Staverløkk. Den som har vært på ferie i Middelhavsområdene har kanskje lagt merke til svære og kraftige veps med gule og svarte tegninger som brummer omkring på sandstrendene. Dette er dolkvepsene, en vepsefamilie med de største og kankje mest imponerende representantene for vepseverdenen. Dolkvepsene er en forholdsvis liten gruppe på verdensbasis med […]

DNA-strekkoding av gullveps (Chrysididae) løser nesten 200 år gammel gåte

Chrysis n. sp. kan være en helt ny art gullveps funnet på Lade i Trondheim. Foto: © A. Staverløkk/NINA.   Gullveps, med sine skinnende og metalliske farger, er blant de vakreste insektene som finnes. Like fullt er de også blant de vanskeligste insektgruppene å artsbestemme, og i mange tilfeller har det ikke vært klarlagt hva […]

Billeart nr. 3577 funnet i Norge

Jordloppa Altica lythri. Foto: Lech Borowiec. Så ble det enda en ny billeart for Norge. Også denne gangen ei jordloppe, slik som for ett par uker siden da jeg fant hestehovjordloppa ny for Norge. Nå var det Althica lythri som sto for tur. Dette er en art jeg har hatt i tankene lenge  – da […]

Dvergeitermaur, Myrmica rugulosa ny for Norge – for fjerde gang!

Dvergeitermaur, Myrmica rugulosa, dronning fra Eidskog. Foto: A. Staverløkk/NINA. De fleste entomologer har vel opplevd følelsen av å finne en ny art, men så viser det seg i ettertid at arten er funnet av andre fra før. Dette opplevde jeg våren 2014 da jeg trodde jeg fant seljesommerfuglen, Nymphalis xanthomelas, ny for Norge, men ble […]

Hestehovjordloppe ny for Norge og litt om den store slekten Longitarsus

Hestehovjordloppe, Longitarsus gracilis, funnet for første gang i Norge i 2014. Foto: Lech Borowiec. Bladbillene i slekten Longitarsus har fascinert meg i lang tid. Disse små jordloppene som spretter rundt på spesielle planter til uvanlige tider på av året er ikke alltid så lett å få taket på – hverken fysisk eller faglig.   Hoppende […]

Hvordan kombinere rollen som massemorder og bevaringsbiolog?

Sibirhumle, Bombus semenoviellus, montert på nål som belegg og pent preparert for å brukes i formidlingssammenheng. Foto: C. Næss/NINA. De siste årene har vi sett en eksplosjon i interessen for insekter. Mediene formidler stadig mer stoff omkring de seksbente dyrenes forunderlige liv og nye oppdagelser om deres ukjente verden. Samtidig ser vi en økende forståelse […]

Mauren som gjenoppsto fra de døde

Lys dvergmaur, Temnothorax interruptus, dronning. Foto: A. Staverløkk/NINA. Et stort maurmysterium har plaget insektforskerne i mange år. En maur angivelig funnet en gang for på 150 år siden har voldt atskillig hodebry. Nå er mysteriet løst! Verdens viktigste insekter Maur er på mange måter verdens viktigste insekter og har avgjørende betydning for utforming av økosystemene på […]

Prinsesse tundrahumle som sov i 100 år!

Tundrahumle, Bombus hyperboreus. Foto: A. Staverløkk/NINA.   Tundrahumle, Bombus hyperboreus er Norges største humle. Arten lever som gjøkparasitt på andre humlearter i fjellet og produserer normalt ikke arbeidere. Sommeren 2014 var et fantastisk år for humler i fjellet og en liten arbeider av tundrahumle ble funnet i Oppdal. Dette var første gang et slikt funn […]

Historien om hvordan sølvvepsebie ble bieart nr. 207 i Norge

Sølvvepsebie, Nomada baccata, hann. Foto: F. Ødegaard Biefaunaen i Norge begynner og bli godt kartlagt etter flere år med intens kartlegging. De siste bieartene som har blitt funnet er sumpmaskebie, Hylaeus pectoralis og perlebie Biastes truncatus i 2012 og sibirhumle, Bombus semenoviellus i juni 2013. Det var derfor fantastisk at vi også i 2014 skulle finne en ny bieart. Med sølvvepsebia, […]

Lasius bicornis, nok en ny norsk maurart

Lasius bicornis “tussemaur”. Foto: Arnstein Staverløkk/NINA. Nok en gang har vi oppdaget en ny art maur i Norge. Mange nye arter som oppdages i Norge kan sies å være forventet, men denne var faktisk en stor overraskelse. Det spøker på lab’en Dønningene hadde knapt lagt seg etter at etter huldremauren, Lasisus citrinus, med brask og […]

Humlepelsbie funnet i Trondheim

Humlepelsbie, Anthophora furcata. Foto: Arnstein Staverløkk/NINA. OBS alle humleregistranter, naturentusiaster og hageeiere som dyrker humlevennlige planter. Ei humle trenger ikke være ei humle! Nå er nemlig humlepelsbia funnet i Trondheim. Det er mange insekter som etterligner humler, men dette er trolig den som ligner mest. Hunnen til humlepelsbia, Anthophora furcata er nemlig svært lik en arbeider av […]

Status for elvesandjeger i Norge

Portrett av elvesandjeger. Foto: Arnstein Staverløkk/NINA.   Elvesandjeger, Cicindela maritima, er en karakteristisk billeart som tilhører løpebillene. I Norge er elvesandjegeren nesten utelukkende knyttet til sand- og siltflater langs større elver. Dette er svært viktige naturtyper for insekter, og totalt 90 rødlistearter, hvorav ca halvparten er biller, er knyttet til dette miljøet. Truet art Bestandene […]

Uønsket fremmed maur i Norge

Hagejordmaur, Lasius neglectus. Foto: Arnstein Staverløkk. I begynnelsen av mai 2014 kunne Miljødirektoratet på bakgrunn av studier gjort av NINA, melde om at en ny og uønsket fremmed maur, Lasius neglectus, har blitt innført til Norge med planteimport fra Nederland. Det er dokumentert at en rekke blindpassasjerer av invertebrater blir ført over landegrenser på denne […]